GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTS208 KIRSAL ALTYAPI PLANLAMASI Seçmeli Ders Grubu 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı kırsal yerleşimi oluşturan öğeleri tanıtmak ve kırsal yerleşimleri geliştirilmeyi, kırsal yerleşim birimlerini planlanmayı, fiziksel planlama sorunlarını analiz etmeyi ve çözüm önerilerini geliştirmeyi öğretmektir.


Prof. Dr. Halil Baki ÜNAL


1 Kırsal alanı ve kırsal yerleşmeyi sentezleyebilme.
2 Kırsal yerleşim planlaması için gerekli verileri araştırabilme ve farklı disiplinlerle çalışabilme.
3 Kırsal yerleşim planlama ilkelerini uygulayabilme.
4 Kırsal yerleşim sorunlarını analiz edebilme, sorunları belirleyip çözebilme.
5
6


Yok


Yok


Yerleşimler ve yerleşim etkenleri, kırsal yerleşimlerin fiziksel yapısı, kırsal alanda yerleşim şekilleri, kırsal alan planlaması, Türkiye’de kırsal yerleşimlerin özellikleri, köy fiziksel planlaması, tarımsal işletme merkezinin planlanması.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yerleşim ve yerleşim etkenleri. Tanışma
2 Kırsal yerleşimlerin fiziksel yapısı. Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
3 Kırsal alanlardaki yerleşim şekilleri. Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
4 Dağınık yerleşimler Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
5 Toplu yerleşimler Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
6 Kırsal alan planlaması Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
7 Kırsal yerleşme ve kırsal kalkınma Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
8 Türkiye’de kırsal yerleşimlerin özellikleri. Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
9 Ara Sınav
10 Türkiye’de kırsal yerleşimlerin sorunları ve çözüm önerileri. Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
11 Köy yerleşim yeri Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
12 Köy fiziksel planlaması. Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
13 Tarımsal işletme merkezinin planlanma ilkeleri. Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
14 Bir tarımsal işletme merkezinin planlanması. Dönem ödevinin sunumu
15 Final Sınavı
16

- Alkan, Z., 1974. Köysel Yerleşim ve İşletme Yapılarına İlişkin Planlama Sorunları ve Çözüm Yolları. Atatürk Üniv., Yayın No : 322, Erzurum. - Balaban, A., sen, E., 1988. Tarımsal Yapılar. A.Ü., Ziraat Fakültesi, Yayın No : 1083, Ankara. - Çevik, B., Tekinel, O., 1998. Kırsal Yerleşim Tekniği. Ç.Ü., Ziraat Fakültesi, Genel Yayın No : 197, Adana. - Girgin, İ., 2008. Kırsal Altyapı. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No:1562, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 2 2 4
Derse Katılım 13 2 26
Rapor Hazırlama 11 6 66
Proje Hazırlama 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 123

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek