GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYI301 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin, çevre, insan ve hayvan sağlığını gözeterek, doğal kaynakları koruyarak, gıda güvenliği, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik bilinci ile gerçekleştirilecek tarımsal üretim için gerekli iyi tarım uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilmeleri, uygun yöntemleri tavsiye edebilme ve uygulayabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Necip Tosun & Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu


1 İyi tarım uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
2 İyi tarım uygulamalarının neler olduğunu kavrayabilme,
3 İyi tarım uygulamalarını tavsiye edebilme
4 İyi tarım uygulamalarını gerçekleştirebilme,
5 Konuyla ilgili rapor ya da proje düzenleyebilme ve bunları değerlendirebilme


Yok


Yok


1. Giriş, Önem, Kapsam 2. Gıda Güvenliği, İzlenebilirlik, sürdürülebilirlik 3. Yönetmelikler, Sertifikalandırma, EUREP-GAP 4. Bitki Koruma Açısından İyi Tarım Uygulamaları 5. İyi Tarım Uygulama Tavsiye ve Örnekleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İyi Tarım Uygulamalarının tanımı, önemi ve kapsamı Ders notlarındaki ilgili bölümler
2 İyi Tarım Uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeler ve temel prensipler Ders notlarındaki ilgili bölümler
3 Gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik kavramları Ders notlarındaki ilgili bölümler
4 Sertifikalandırma ve üreticilerin uymak zorunda olduğu protokoller Ders notlarındaki ilgili bölümler
5 Bitki koruma açısından iyi tarım uygulamaları Ders notlarındaki ilgili bölümler
6 Bitki koruma açısından iyi tarım uygulamaları Ders notlarındaki ilgili bölümler
7 Bitki koruma açısından iyi tarım uygulamaları Ders notlarındaki ilgili bölümler
8 Ara sınav
9 İyi Tarım Uygulama Tavsiyeleri Tavsiye oluşturma ve uygulama
10 İyi Tarım Uygulama Tavsiyeleri Tavsiye oluşturma ve uygulama
11 İyi Tarım Uygulama Örnekleri Örnek uygulamalar
12 İyi Tarım Uygulama Örnekleri Örnek uygulamalar
13 Panel: Sertifikalandırma kuruluşlarının dünü bugünü geleceği Sektör temsilcilerinin katılım ve görüşleri
14 Panel: İyi tarım uygulamalarının üreticilere, perakendecilere ve tüketicilere yararları İlgili taraf temsilcilerinin katılım ve görüşleri
15 Uygulama sınavı
16 Final sınavı

- Durmuşoğlu, E. & N. Tosun, İyi Tarım Uygulamaları. E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 120 s, 2011.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Sunma 1 10 10
Proje Sunma 1 2 2
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek