GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TGU301 GÜBRELER VE TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin bitkilerin beslenmesi ile ilgili temel bilgileri edinmesini ve gübreleme yöntemleri, gübre verim ilişkileri ile doğru gübrelemeyi kavramasını sağlamaktır.


Assist.Prof.Dr. Hakan ÇAKICI


1 Bitki beslemede gereksinim duyulan elementleri tanır
2 Bitki besin elementlerinin eksikliklerini tanır
3 Gübreler ve tarla bitkilerinin gübreleme tekniklerini öğrenir.


Yok


Yok


Bitki besin elementleri, bitki besin elementi noksanlıkları, gübreler ve gübreleme teknikleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bitki beslemede gerekli elementler konu ile ilgili uygulamalar
2 Mutlak gerekli besin elementleri konu ile ilgili uygulamalar
3 Besin elementi alınım mekanizmaları konu ile ilgili uygulamalar
4 Bitki besin elementi noksanlıkları konu ile ilgili uygulamalar
5 Gübre ve gübrelemenin tanımı konu ile ilgili uygulamalar
6 Gübrelerin tanıtılması konu ile ilgili uygulamalar
7 Gübrelerin tanıtılması konu ile ilgili uygulamalar
8 Ara sınav
9 Gübreleme yöntemleri konu ile ilgili uygulamalar
10 Gübreleme yöntemleri konu ile ilgili uygulamalar
11 Buğdayın gübrelenmesi konu ile ilgili uygulamalar
12 Mısırın gübrelenmesi konu ile ilgili uygulamalar
13 Pamuğun gübrelenmesi konu ile ilgili uygulamalar
14 Ayçiçeğinin gübrelenmesi konu ile ilgili uygulamalar
15 Patatesin gübrelenmesi konu ile ilgili uygulamalar
16 Yarıyıl sonu sınavı

Kacar, V., Katkat, V., 2009. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Nobel yayın dağıtım Kacar, V., Katkat, V., 2009. Bitki Besleme. Nobel yayın dağıtım


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 122

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek