GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ILM301 İLAÇLAMA ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Tarımsal üretim içinde yer alan bitki koruma uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla kullanılan ilaçlama makinalarını tanıtmak, etkin ve çevreye duyarlı doğru ilaçlama tekniklerini ortaya koymaktır.


Prof.Dr.Müjdat TOZAN, Asst.Prof.Dr.Hüseyin GÜLER


1 Tarımsal savaşın gerekliliği, zamanlama ve geçmişten günümüze tarımsal savaş teknikleri konularında bilgi sahibi olma
2 Bitki koruma makinalarını sınıflandırma ve bu makinaların tüm organlarını tanıma.
3 Pulverizatörlerde damla oluşumu ve etkili faktörlerin incelenmesi.
4 Sürüklenme ve sürüklenmeye etkili faktörler hakkında bilgi edinme
5 Çevreye duyarlı ilaçlama teknikleri ve kalibrasyon hakkında bilgi edinme ve değerlendirme.
6 Entegre zararlı yönetimi konusunda bilgi edinme


Yok


Yok


• Tarımsal savaş teknikleri • Bitki koruma alnındaki kavramların tanıtılması • Norm, doz kavramına etkili faktörler • Pulverizatör pompalarının seçim kriterleri • Pulverizatör memelerinin önemi • Püskürtme rampalarının doğru ayarlanması • Sürüklenmenin çevreye olumsuz etkileri ve bu etkilerin minimize edilmesi • Kalibrasyonun önemi ve uygulama tekniği • Tarımsal ilaçlamada güvenlik


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, tanışma Tanışma
2 Tarımsal savaşın tarihçesi ve önemi, uygulama tekniklerinin tanıtımı, tarım ilaçlarının sınıflandırılması ile taşınması ve depolanmasında dikkat edilecek konular Derste anlatılan konularla ilgili olarak görsel materyal yardımıyla bir ön fikir oluşturulması.
3 Tarla pulverizatölerinin tanıtılması, çalışma prensibinin açıklanması, depo, ragülatör, pompa, püskürtme rampası, vb. organlarının incelenmesi Değişik tip tarla pulverizatörlerinin laboratuvar koşullarında incelenmesi, tanıtılan organların değişik fonksiyonlarının uygulamalı olarak gösterilmesi.
4 Bahçe pulverizatölerinin tanıtılması, çalışma prensibinin açıklanması, depo, ragülatör, pompa, püskürtme rampası, vb. organlarının incelenmesi Değişik tip bahçe pulverizatörlerinin laboratuvar koşullarında incelenmesi, tanıtılan organların değişik fonksiyonlarının uygulamalı olarak gösterilmesi.
5 Sırt pulverizatölerinin tanıtılması, çalışma prensiplerinin açıklanması. Sırt pulverizatörünün kullanılması
6 Depoya konulması gereken ilaç miktarının, uygulama normu ve dozunun hesaplanması. Anlatılan konulara ilişkin problem çözümleri
7 Damla büyüklüğünün önemi Laboratuvar koşullarında değişik basınç ve meme delik çapının damla büyüklüğüne
8 Ara sınav Sınav
9 Kalibrasyonun önemi Tarla pulverizatöründe kalibrasyon uygulamasının yapılması.
10 Sürüklenmenin tanıtımı Görsel materyal yardımıyla sürüklenmenin oluşumu ve etkisinin tanıtılması
11 Tozlayıcılar ve granül aplikatörlerinin tanıtılması İlgili makinaların laboratuvar koşullarında tanıtımı.
12 Tohum ilaçlama tekniklerinin tanıtılması İlgili makinaların laboratuvar koşullarında tanıtımı
13 Havadan ilaçlama Görsel materyal yardımıyla uçak ve helikopter ile yapılan havadan ilaçlama uygulamaları
14 Tarım ilacı uygulamalarında güvenlik Görsel materyal yardımıyla güvenlik uygulamalarının tanıtılması
15 Uygulama Sınavı Sınav
16 Final Sınavı Sınav

1. Yağcıoğlu, A., 2008. Bitki Koruma Makineleri. EÜZF Yayın No. 508. İzmir 2. Çilingir, İ., E.Dursun, 2002. Bitki Koruma Makinaları, AÜZF Yayın No.1531, Ders Kitabı No.484, Ankara 3. Kasap, E., B.Engürülü, Ö.Çiftçi, S.Kılınç, M.Gölbaşı, M.Akkurt, 1999, Bitki Koruma Makineleri, Tarım ve Köyişleri Bak. Ankara 4. Özgür,A.F., 1998, Tarımsal Savaş Yöntemleri ve İlaçlar I, ÇÜZF Ders Kitabı No.C-53, Adana 5. Matthews,G.A.1988. Pesticide Application Methods, Longman Scientific&Technical, ISBN:0-582-46351-3, Singapore


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 2 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Laboratuvar Sınavı 1 10 10
Ev Ödevi 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 2 4 3
ÖÇ 5 4 4 5
ÖÇ 6 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek