GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
YAY301 KIRSAL YAYIM Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Kırsal kesimde yaşayanların yaşam düzeylerini yükseltmeye yönelik yetişkin eğitimi tekniklerinin öğretilmesi.Bu amaçla gerçekleştirilecek faaliyetlerinprogramlanması ve yürütülmesi konusunda öğrencilerebilgi ve becerilerin kazandırılması.Kırsal kesimin gelişmesi için yeniliklerin kırsal kesimde yaşayanlara aktarma ve davranış değişikliğini sağlama becerilerinin kazandırılması.


Assist. Prof. Dr.Buket KARATURHAN, Assoc. Prof. Dr. .Dr.Murat BOYACI, Prof.Dr.Tayfun ÖZKAYA


1 Kırsal alandaki bireylerin gereksinimlerini belirleme ve gereksinimleri karşılayacak yayım programlarını hazırlayabilme
2 Yeniliklerin kırsal kesimde tanıtılması ve yayılmasına yönelik becerilerin öğrencilere kazandırılması
3 Yetişkin eğitimi ilkelerini öğrenebilme
4 Farklı disiplinlerle çalışmalar yürütebilme becerisi kazanabilme
5 Dünyada ve Türkiye’de uygulanan tarımsal yayım yaklaşımlarının öğrenime ve uygulama becerisi kazanabilme
6 Yayım çalışmalarının yürütülmesinde kullanılacak yöntemlere karar verebilme ve kullanabilme becerilerinin kazanılması
7 7. Yayım programlarını hazırlama, yürütme ve değerlendirme becerileri ile kırsal alanda hizmet verebilme yeteneği kazanabilme


Yok


İki saatlik uygulama konulabilir.


Tarımsal yayımın tanımı, tarihçesi ve felsefesi; önemi, hedefi, diğer bilim dalları ile ilişkileri, tarımsal yayımın kırsal kalkınmaya katkıları, tarımsal yayım çalışmalarının ilkeleri, konu alanları, dünyada ve Türkiye' deki gelişimi ile tarımsal yayım sistem ve yaklaşımları, iletişim teknikleri, program planlama, yetişkin eğitimi, yeniliklerin tanıtılması ve yayılması, yayım araç ve yöntemleri, grup oluşturma ve gruplarla çalışma teknikleri, yayım programı hazırlama, yürütme ve değerlendirme


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve içeriği konusundaki bilgiler, öğrencilerin dersten beklentilerinin saptanması. Tarımsal yayımın felsefesi ve kırsal kalkınmaya katkıları Araştırma, tartışma
2 Tarımsal yayımın dünyada ve Türkiye' deki tarihsel gelişimi, yayım elamanlarının bireysel donanımı ve insan ilişkileri, kırsal alan ve kırsal alanda yaşayan bireylerin özellikleri Araştırma, tartışma
3 Tarımsal yayım çalışmalarının özellikleri, temel ilkeleri, konu alanları ve amaçları, Yetişkin eğitimi ilkeleri ve İhtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemler Araştırma, Tartışma
4 Tarımsal yayım yaklaşımları Okuma, araştırma
5 Yeniliklerin tanıtılması ve yayılması (yeniliklerin özellikleri, karar alma süreci, benimseme süreci, benimseme kategorileri) Örnek olay
6 İletişim (iletişim süreci, iletişim modelleri, yayım mesajının oluşturulması) Dinleme ve ikna egzersizleri
7 ARA SINAV
8 Yayım Araç ve Yöntemleri (bireysel, grup ve kitlesel yöntemler ve özellikleri) Sunum, Broşür, poster ve diğer araçları hazırlama
9 Yayım Araç ve Yöntemleri (bireysel, grup ve kitlesel yöntemler ve özellikleri) Sunum, Broşür, poster ve diğer araçları hazırlama
10 Yayım Araç ve Yöntemleri (bireysel, grup ve kitlesel yöntemler ve özellikleri) Sunum, Broşür, poster ve diğer araçları hazırlama
11 Grup oluşturma ve gruplarla çalışma teknikleri (Moderasyon Teknikleri) Grup oluşturma ve tartışma
12 Yayım Programlarının Planlanması (bilgi toplama, planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme) Yayım Programı Hazırlama
13 Yayım Programlarının Planlanması (bilgi toplama, planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme) Yayım Programı Hazırlama
14 Yayım Programlarının Planlanması (bilgi toplama, planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme) Yayım Programı Hazırlama
15 Türkiye’ de uygulanan kırsal kalkınma projeleri-çalışmalarında tarımsal yayımın rolü Örnek olaylar
16 FİNAL SINAVI

DERS KİTAPLARI: 1. Tarımsal Yayım ve Haberleşme Kitabı (Prof.Dr.Tayfun ÖZKAYA) 2. Tarımsal Yayım ve Haberleşme Kitabı (Doç.Dr.Orhan ÖZÇATALBAŞ& Prof.Dr.Yaşar GÜRGEN), 3. Tarımsal Yayım ve Haberleşme Kitabı (Prof.Dr. Ziya YURTTAŞ) 4. Tarımsal Yayım ve Haberleşme Kitabı (Prof.Dr. Ayşen OLGUN) YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarımsal Yayım (M.E.ADAMS, Çeviren: Doç.Dr.Murat BOYACI) 2. Yayım Eğitim Klavuzu (P.OAKLEY, C.GARFORTH) 3. Agricultural Extension (A.W.van den BAN, HAWKINS) 4. Extension Science (Niels ROLLING) 5. Extension Handbook (Donald BLACBURN) 6. Communication Models (Denis MCQUAIL) and Sven WINDAHL)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 7 7
Final Sınavı 1 8 8
Derse Katılım 15 2 30
Alan Çalışması 1 8 8
Proje Hazırlama 2 8 16
Proje Sunma 2 5 10
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 126

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek