GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ORH301 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Organik hayvansal üretim ile ilgili bilimsel, güncel ve pratik bilgilerin öğretilmesi


Prof. Dr. Figen KIRKPINAR Prof. Dr. Nedim Koşum


1 Organik hayvansal üretim ile ilgili genel bilgileri ve temel ilkeleri öğrenir
2 Organik hayvansal üretimin Dünya ve Türkiye’deki gelişimini ve güncel durumunu izleyebilir
3 İlgili yasal düzenlemeleri ve denetim-sertifikasyon mekanizmasını bilir
4 Farklı hayvan türlerinde organik üretimin ilke ve esaslarını bilir (genotipler, ıslah, bakım, yönetim, barındırma, sağlık koruma, yemler ve besleme)


Yok


Yok


Organik hayvansal üretimin tanımı, gelişimi, Dünyada ve Türkiye’de durum, yasal düzenlemeler, sertifikasyon süreci ve denetim, türlere göre organik hayvancılığın temel ilkeleri (kullanılacak genotipler, ıslah, bakım yönetim, barındırma, sağlık koruma, yemler ve besleme)


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Organik hayvansal üretimin tanımı, gelişimi, Dünyada ve Türkiye’de durum Dünyada organik ruminat hayvancılık uygulamaları video gösterimi
2 Organik üretimde genel yasal düzenlemeler, sertifikasyon süreci ve denetim Dünyada organik kanatlı hayvancılık uygulamaları video gösterimi
3 Organik sığırcılık: genotip, ıslah Türkiye’de organik ruminat hayvancılık uygulamaları video gösterimi
4 Organik sığırcılık: barındırma ilkeleri, manejman ve sağlık koruma Türkiye’de organik kanatlı hayvancılık uygulamaları video gösterimi
5 Sığırlarda sindirim sistemi, fizyolojisi ve besin maddesi ihtiyaçları Besi sığıları için örnek yem formülasyonları
6 Sığırlarda organik besleme Süt sığırları için örnek yem formülasyonları
7 Organik koyunculuk ve keçicilik: genotip, ıslah Organik sığır işletmesine ziyaret
8 ARASINAV
9 Organik koyunculuk ve keçicilik: barındırma ilkeleri, manejman ve sağlık koruma Organik koyun-keçi işletmesine ziyaret
10 Koyun ve keçilerde sindirim sistemi, fizyolojisi ve besin maddesi ihtiyaçları Koyunlar için örnek yem formülasyonları
11 Koyun ve keçilerde organik besleme Keçiler için örnek yem formülasyonları
12 Organik kümes hayvanları: genotip, ıslah Organik hayvancılıkta barınaklar
13 Organik kümes hayvanları: barındırma ilkeleri, manejman ve sağlık koruma Organik kanatlı kümes hayvanı işletmesine ziyaret
14 Organik kümes hayvanlarında sindirim sistemi, fizyolojisi ve besin maddesi ihtiyaçları Etlik piliçler için örnek yem formülasyonları
15 Organik kümes hayvanlarında organik besleme Yumurtacı civciv ve tavuklar için örnek yem formülasyonları
16 FİNAL SINAVI

Bio Suisse Standards for the production, processing and marketing of produce from organic farming Switzerland (2007). 55 p. Beşirli, G. (2009). Organik Tarım. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Serisi, Ankara Codex Alimentarious, Guidelines For The Production, Processing, Labelling And Marketing Of Organically Produced Foods, GL 32 – 1999, Rev. 1 – (2001) 52 p. Council Regulation (EEC) No 2092/91, 24 June 1991. On Organic Production Of Agricultural Products and Indications Referring Thereto On Agricultural Products And Foodstuffs. 1991R2092.Amended by: Official Journal, 06.05. (2006). 95 p. CCOF, 2000. Certification handbook. www.ccof.org Hansen, G. J, H.F. Alroe and O. Schmid. Organic Rules Database: to support revision of the EU Regulation on Organic Agriculture (www.organic-revision.org). (2006) International Federation of Organic Agriculture Movements (IFAOM) Basic Standarts. (2005). Lampkin, N., (1997). Organic poultry production.Welsh Institute of Rural Studies. University of Wales. Aberystwyth. McDonald P, R.A. Edwards, J.F.D. Greenhalgh, C.A. Morgan, Animal Nutrition (Sixth Edition), Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2 JE 672 p. (2002). Yussefi, M., Radics L., Organic farming course book for post-secondary education. Szaktudas Kiado Haz, Budapest. 263 p. (2006). Willer, H. (2002). www.soel.de/inhalte/publikationen/s_74_04.pdf Şayan Y., ve M. Polat, Organik Hayvansal Üretimin Genel Prensipleri (Bölüm 20). Sürdürebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü, Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, URAK Yayinlari Yayın No: 2006/1. 474-482. (2006).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 18 72
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 134

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek