GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
YRS301 YERSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin yersel sistemlerininin tanımasını, ilgili son teknolojik gelişmeleri kavramasını, varolan koşullar için hangi(/veya hangilerini) sistemi seçebileceğine karar vermesini, sistemin tasarımı, işletim ilkeleri ve sistem değerlendirilmesi için gerekli tekniklerini gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.


Prof.Dr.MEHMET ALİ UL


1 Varolan koşullar için yersel sulama sistemini seçebilme
2 Sistem tasarımı için gerekli verileri düzenliyebilme
3 Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sistem unsurlarının özelliklerini kavrayabilme
4 Seçilen sistem için işletme ilkelerini belirliyebilme
5 Bir sistemi oluşturan unsurlarını seçebilme
6 Belirlenen sistemi tasarlıyabilme
7 Varolan bir sistemi değerlendirebilme

Birinci Öğretim


Tarımsal Sulama ve Drenaj


[Yok]


Yersel sulama yöntemlerinin (damla ve mikro yağmurlama sulama )sınıflandırılması ve genel özellikleri, sistem unsurları ve sistem tipleri. Yersel sulama yöntemlerinde toprak su ilişkileri, bitki su tüketimi ve tuzluluk. Yersel sulama sistemlerinde hidrolik tasarım, işletim ilkeleri (Otomasyon), kimyasalların uygulanması, tarla performansı ve değerlendirme, yersel sulama sistemlerinin korunması ve bakımı. Topraküstü, toprakaltı, bubler ve mikroyağmurlama sistemlerinin tasarımı.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yersel sulama yöntemlerinin (damla ve mikro yağmurlama sulama )sınıflandırılması ve genel özellikleri, tarihçesi ve mevcut durumu Rehberli problem çözümü
2 Yersel Sulama yöntemlerinde genel ilkeler ( üstünlük ve kısıtları, sistem unsurları, sistem tipleri Rehberli problem çözümü
3 Yersel sulama yöntemlerinde toprak su ilişkileri, bitki su tüketimi ve tuzluluk Rehberli problem çözümü
4 Yersel sulama sistemlerinde tasarım ilkeleri (Kaynak araştırması, sistem unsurlarının seçimi) Rehberli problem çözümü
5 Yersel sulama sistemlerinde hidrolik tasarım Rehberli problem çözümü
6 Yersel sulama sistemlerinde işletim ilkeleri (Otomasyon) Ödev problemlerinin tartışılması
7 Yersel sulama sistemlerinde kimyasalların uygulanması Arazi çalışması
8 Vize Rehberli problem çözümü
9 Yersel sulama sistemlerinde tarla performansı ve değerlendirme Rehberli problem çözümü
10 Yersel sulama sistemlerinin korunması ve bakımı Rehberli problem çözümü
11 Sistem tipleri ve işletim ilkeleri-Toprak üstü Damla Sulama Sistemleri Rehberli problem çözümü
12 Toprakaltı Damla Sulama Sistemleri Rehberli problem çözümü
13 Bubler Sulama Ödev problemlerinin tartışılması
14 Mikro yağmurlama sistemlerinin unsurları, seçimi ve hidrolik tasarımı Arazi çalışması
15 Mikro yağmurlama sistemlerinin işletimi ve değerlendirilmesi Uygulama sınavı
16 Final Sınavı

Ders Kitabı : Güngör, Y., Erözel, A.Z., Yıldırım, O., 1996. Sulama, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1443, Ankara, 295 s. Yardımcı Kitaplar : 1-Lamm, F.R., Ayars, J.E., Nakayama, F.S, 2007. Microirrigation for Crop Production, Developments in Agriculture Engineering 13. Elsevier., ISBN-13: 978-0-444-50607-8, UK, 608 p 2-Kanber, R., 1999. Sulama, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 174, Adana, 350 s. Ders Araçları : Bitki su tüketimi ve sistem tasarımı ile ilgili bilgisayar yazılımları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Problem Çözümü 11 1 11
Rapor Sunma 3 3 9
Proje Sunma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 4 4 4
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 4 4
ÖÇ 6 4 4 4
ÖÇ 7 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek