GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ISY301 TARIM İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; tarım işletmelerinin yönetimi hakkında bilgi sahibi olmasını ve bunu uygulamaya aktarma becerisini kazanmasını sağlamaktır.


Prof.Dr.Şule IŞIN


1 İşletme yönetimi prensiplerini kavrama ve uygulamaya aktarabilme
2 Türkiye deki tarım işletmelerinin yapısal özelliklerini kavrama
3 Tarım işletmelerinde karar alma sürecini tanıma, doğru kararlar almayı sağlayacak yöntemleri kavrama
4 Tarım işletmelerinin başarı durumlarını saptayabilme
5 Üretim dallarının maliyet ve kârlılık durumlarını belirleyebilme


Yok


Yok


Tarımsal işletme yönetiminin tanımı, kapsamı Türkiye’de tarım işletmelerinin yapısı Tarım işletmelerinde başarı ölçütleri Üretim dallarının analizi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 İşletme yönetimi kavramı Okuma-Kaynak tarama
3 İşletmecilik fonksiyonları Okuma-Kaynak tarama
4 Tarımsal işletmecilik prensipleri Örnek problem çözümleri
5 Tarım işletmelerinin özellikleri Örnek problem çözümleri
6 Türkiye'de tarım işletmelerinin yapısı Örnek problem çözümleri
7 Tarım işletmelerinde karar alma Örnek problem çözümleri
8 Ara sınav
9 Tarım işletmelerinde başarı ölçütleri ve kullanılan veriler Örnek problem çözümleri
10 Tarım işletmelerinde başarının saptanması Örnek problem çözümleri
11 Tarım işletmelerinde başarının saptanması, sorunların belirlenmesi, çözüm yolları arama Örnek problem çözümleri
12 Üretim dallarının analizi Örnek problem çözümleri
13 Üretim dallarının analizi Örnek problem çözümleri
14 Farklı faaliyetlere ilişkin masraf ve kâr hesaplamaları Örnek problem çözümleri
15 Farklı faaliyetlere ilişkin masraf ve kâr hesaplamaları Örnek problem çözümleri
16 Yıl sonu sınavı

Rehber, E., 1993, Tarımsal İşletmecilik ve Planlama, Uludağ Üniv. Güçlendirme Vakfı Yayın no: 84, Bursa Erkuş, A., R. Demirci, 1996, Tarımsal İşletmecilik ve Planlama, A.Ü. Zir.Fak. Yay., Yayın no:1435, Ders kitabı: 417, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 6 3 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 111

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 4 3
ÖÇ 4 4 3 3 3 3
ÖÇ 5 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek