GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
OBY301 ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; önemli sebze ve meyve türlerinin özellikleri ile bunların yetiştiriciliği hakkında temel bilgileri öğrenerek, bu bilgiler ışığında planlama ve yetiştiricilik yapabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Serra HEPAKSOY, Doç.Dr. M. Kadri BOZOKALFA


1 Bahçe bitkilerinin tanımı ve sınıflandırılmasını yapabilme.
2 Bahçe bitkilerinin ekonomik önemi ve yayılma alanlarını kavrayabilme.
3 Sebze ve meyvelerin morfolojik özelliklerini açıklayabilme.
4 Bazı sebze türlerinin genel özellikleri ve ekonomik önemini öğrenebilme
5 Önemli meyve türlerinin özelliklerini kavrayabilme
6 Bazı meyve türlerinin yetiştirme tekniklerini öğrenebilme.
7 Sebze ve meyvelerin bakım işlerini uygulayabilme.
8 Meyve ve sebzelerin olgunluk hasat depolama ve birim alandan ne kadar ürün alınacağını irdeleyebilme ve üretim planlamasını hazırlayabilme.


Yok


Yok


Sebze ve meyvelerin sınıflandırılması, ekonomik önemi Toprak altı kısımları değerlendirilen sebze türlerinin genel özellikleri ve ekonomik önemi Yaprakları sebze olarak değerlendirilen sebzelerin genel özellikleri ve ekonomik önemi Meyveleri yenen sebzelerin genel özellikleri ve ekonomik önemi Sürgünleri ve çiçek taslakları değerlendirilen sebzelerin genel özellikleri ve ekonomik önemi Ilıman iklim meyve türlerinden ekonomik önemi fazla olan türlerin genel özellikleri Ilıman iklim meyve türlerinden ekonomik önemi fazla olan türlerin yetiştirilme tekniği Akdeniz meyve türlerinden ekonomik önemi fazla olan türlerin genel özellikleri ve yetiştirme tekniği Subtropik ve üzümsü meyve türlerinin genel özellikleri ve yetiştirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bahçe bitkilerinin tanımı, sınıflandırılması, ülke ekonomisindeki yeri, yetiştirilme alanları Arazide sebze ve meyve türlerinin tanıtımı ve genel özellikleri
2 Soğan ve yumrulu sebze türlerinin genel özellikleri ve yetiştirme tekniği Kaynak kitaplardan hazırlık
3 Lahana grubu sebze türlerinin genel özellikleri ve yetiştirme tekniği Kaynak kitaplardan hazırlık
4 Patlıcangiller familyası sebze türlerinin genel özellikleri ve yetiştirme tekniği Kaynak kitaplardan hazırlık
5 Kabakgiller familyası sebze türlerinin genel özellikleri ve yetiştirme tekniği Kaynak kitaplardan hazırlık
6 Sanayiye uygun sebze türlerinin genel özellikleri ve yetiştirme tekniği Kaynak kitaplardan hazırlık
7 Sebze yetiştiriciliğinde üretim planlaması ve verim tahminlemesi Kaynak kitaplardan hazırlık
8 Ara sınav Kaynak kitaplardan hazırlık
9 Sert çekirdekli meyve türlerinin genel özellikleri ve yetiştirme tekniği Meyve türlerinin tomurcuk ve dal yapıları
10 Sert çekirdekli meyve türlerinin genel özellikleri ve yetiştirme tekniği Çelik hazırlanması ve dikimi
11 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinin genel özellikleri ve yetiştirme tekniği Sert çekirdekli meyve türlerinin budaması
12 Sert kabuklu meyve türlerinin genel özellikleri ve yetiştirme tekniği Yumuşak çekirdekli meyve türlerinin budaması
13 Akdeniz ve üzümsü meyve türlerinin genel özellikleri ve yetiştirme tekniği Meyve bahçesi kurulması
14 Turunçgiller ve zeytinin genel özellikleri ve yetiştirme tekniği Meyve bahçesi kurulması
15 Ödevlerin değerlendirilmesi ve uygulama sınavı Ödevlerin değerlendirilmesi
16 Final sınavı

1. Bayraktar, K., 1981. Sebze Yetiştirme ( Kültür Sebzeleri) Ege Üniversitesi, 480 s. 2. Vural, H., D. Eşiyok, İ. Duman, 2000. Kültür sebzeleri, Ege Üniversitesi, İzmir. 440 s. 3. Şalk, A., L. Arın, M. Deveci, S. Polat, 2008. Özel Sebzecilik,487 s. Onur Grafik matbaa ve reklamcılık Hizmetleri, İstanbul, 487 s. 4. Ağaoğlu, S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A.İ., Yanmaz, R. “Genel Bahçe Bitkileri, A. Ü. Z.F. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No. 5, 369 s., 2001. 5. -Gerçekçioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu A., Genel Meyvecilik, Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 480 s., 2008. 6. Hartmann, T.H., Plant Propagation Principles and Practices Prentice Hall, New Jersey, USA, 770 p,1997. 7. Westwood, N.M., Temperate-Zone Pomology Physiology and Culture, Timber Pres, Portland, Oregon, 523p, 1991.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Alan Gezisi 2 10 20
Okuma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4
ÖÇ 2
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4
ÖÇ 5 2
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7
ÖÇ 8 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek