GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FON301 FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı fonksiyonel gıda kavramı ile fonksiyonel gıdaların çeşitleri, besleyici önemleri, fonksiyonları, sağlık etkileri, pazar durumları ve mevzuatını öğretmektir.


Doç. Dr. Gülfem ÜNAL


1 Fonksiyonel gıda kavramını açıklayabilme
2 Fonksiyonel gıdaların beslenmedeki önemini kavrayabilme becerisi
3 Fonksiyonel gıda pazarını değerlendirebilme
4 Fonksiyonel gıdalara ait mevzuatı açıklayabilme
5 Fonksiyonel gıdaların sağlık etkilerini listeleyebilme
6 Gıda bileşenlerinin sağlık üzerindeki fonksiyonel etkilerini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yoktur


Yoktur


Dünyadaki fonksiyonel gıdalar ile bu gıdaların üretim ve tüketim miktarları, yasal mevzuatı, beslenme ve sağlık üzerindeki etkileri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fonksiyonel gıda kavramı İlgili konuların aktif eğitim destekli tekrarı
2 Gıda, beslenme, sağlık ilişkisi İlgili konuların aktif eğitim destekli tekrarı
3 Fonksiyonel gıda çeşitleri İlgili konuların aktif eğitim destekli tekrarı
4 Fonksiyonel gıda çeşitleri İlgili konuların aktif eğitim destekli tekrarı
5 Beslenmede fonksiyonel gıdaların önemi İlgili konuların aktif eğitim destekli tekrarı
6 Fonksiyonel gıda pazarı İlgili konuların aktif eğitim destekli tekrarı
7 Fonksiyonel gıda mevzuatı İlgili konuların aktif eğitim destekli tekrarı
8 Ara sınav
9 Fonksiyonel gıdaların sağlık etkileri İlgili konuların aktif eğitim destekli tekrarı
10 Fonksiyonel gıdaların sağlık etkileri İlgili konuların aktif eğitim destekli tekrarı
11 Gıda bileşenlerinin sağlık üzerindeki fonksiyonel etkisi İlgili konuların aktif eğitim destekli tekrarı
12 Gıda bileşenlerinin sağlık üzerindeki fonksiyonel etkisi İlgili konuların aktif eğitim destekli tekrarı
13 Proje sunumu Proje değerlendirme
14 Proje sunumu Proje değerlendirme
15 Proje sunumu Proje değerlendirme ve Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

1.Gibson, G. R., Williams, C. M. (2000). Functional Foods. Concept to product. Woodhead Publishing Limited, Cambrige, England. 2.Goldberg, I. (1999). Functional Foods-Designer foods, Pharmafoods, Nutraceuticals. An Aspen Publication, Maryland, USAYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yoktur


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
Toplam İş Yükü (saat) 107

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 3
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3
ÖÇ 4 2 3
ÖÇ 5 2
ÖÇ 6 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek