GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
PLN301 PLANTASYON TESİSİ VE TEKNİĞİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öncelikle dış mekan süs bitkilerinin kentsel ve kırsal peyzaj açısından öneminin kavranması; bitkilerin peyzajda kullanılmasındaki temel prensipleri anlama; içinde bulunduğumuz ekolojiye uyum sağlamış odunlu türlerin botanik özellikleri, kültürel ve ekolojik istekleri, çoğaltılmaları, önemli kültür varyeteleri vb. konularda gerekli bilgi donanımının kazanılmasını sağlamaktır.


Assoc. Prof. Dr. Murat İsfendiyaroğlu


1 Dış mekan süs bitkilerinin önem ve fonksiyonlarını açıklayabilme
2 Bitkilerin norm, form, tekstür vb. kriterlere göre sınıflandırılmasını kavrayabilme
3 Yapraklı türlerle, iğne yapraklılar arasındaki dendrolojik ve biyolojik farklılıkları anlayabilme
4 Dış mekan bitkilerinin doğal yayılış alanlarını öğrenme
5 Dış mekan bitkilerinin morfolojik ve biyolojik özelliklerini öğrenme
6 Dış mekan bitkilerinin ekolojik isteklerini öğrenme
7 Dış mekan bitkilerinin çoğaltma yöntemlerini öğrenme
8 Dış mekan bitkilerinin başlıca kültür varyeteleri ve bunların önemli özelliklerini öğrenme


Yok


Yok


Dış mekan süs bitkilerinin tanımı ve bu bitkilerin kentsel ve kırsal peyzaj açısından önemi; bitkilerin farklı fiziksel kriterlere (norm, form, tekstür, dallanma) göre sınıflandırılması; yapraklı ve iğne yapraklılar arasındaki fiziksel ve biyolojik farklar; önemli ağaç, ağaçcık, çalı ve sarılıcı-tırmanıcı türlerin taksonomik, morfolojik, biyolojik özellikleri, ekolojik ve kültürel istekleri, çoğaltılma yolları, önemli kültür varyeteleri ve özellikleri, türlerin arazide tanıtılması ve tanımayı pekiştirici örnek toplama-kurutma çalışmaları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Süs bitkilerinin tanıtımı, dünya ve ülke ölçeğindeki yeri ve önemi Arazide tür tanıtımı
2 Dış mekan bitkilerinin sınıflandırılması; yapraklı ve iğne yapraklı türler arasındaki biyolojik farklılıklar Örnek toplama çalışmaları
3 Yapraklı ağaçların tür bazında incelenmesine giriş (Akçaağaçlar, At kestaneleri, Katalpalar) Arazide tür tanıtımı
4 Yapraklı ağaçların tür bazında incelenmesi (Erguvanlar, Dişbudaklar, Güvey kandilleri) Örnek toplama çalışmaları
5 Yapraklı ağaçların tür bazında incelenmesi (Sığlalar, Manolyalar, Çınarlar) Arazide tür tanıtımı
6 Yapraklı ağaçların tür bazında incelenmesi (Süs kirazları, Meşeler, Yalancı akasyalar) Arazide tür tanıtımı
7 Yapraklı ağaçların tür bazında incelenmesi (Söğütler, Ihlamurlar, Karaağaçlar) Arazide tür tanıtımı
8 Ara sınav Örnek toplama çalışması
9 Çalıların tür bazında incelenmesi (Koca yemişler, Hanım tuzlukları, Kelebek çalıları) Fidanlık teknik gezisi
10 Çalıların tür bazında incelenmesi (Şimşirler, Dağ muşmulaları, Taflanlar) Örnek toplama çalışmaları
11 Çalıların tür bazında incelenmesi (Hatmiler, Defneler, Lavantalar) Arazide tür tanıtımı
12 Çalıların tür bazında incelenmesi (Kurt bağrılar, Pitosporumlar, Ateş dikenleri) Arazide tür tanıtımı
13 Çalıların tür bazında incelenmesi (Leylaklar, Kartopları, Vegelyalar) Arazide tür tanıtımı
14 Sarılıcı-tırmanıcıların tür bazında incelenmesi (Boru çiçekleri, Orman sarmaşıkları, Hanımeliler, Yaseminler, Duvar sarmaşıkları, Morsalkımlar) Kurutulmuş bitki örneklerinin incelenmesi
15 Dönem ödevleri, proje sunumları Uygulama sınavı
16 Final Sınavı Uygulama sınavı

1. Yaltırık, F., 1993. Dendroloji Ders Kitabı I, Gymnosparmae (Açık Tohumlular). 2. Baskı, İ. Ü. O. F. Yay., No: 386, 320s. 2. Yaltırık, F., 1993. Dendroloji Ders Kitabı II, Angiospermae (Kapalı Tohumlular). Bölüm I, 2. Baskı, İ. Ü. O. F. Yay., No: 420, 256s. 3. Dirr, M. A., 1990. Manual of Woody Landscape Plants: Their identification, ornamental characteristics, culture, propagation and uses. 4th Edition. Stipes Publishing Company, Ilinois. 1007p. 4. Mamıkoğlu, N. G., 2007. Türkiye’nin Ağaç ve Çalıları. NTV Yayınları, İstanbul. 727s. ISBN: 978-975-6690-80-2. 5. Özzambak, E., M. İsfendiyaroğlu, E. Zeybekoğlu ve Ö. Kahraman, 2007. Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları. Tibyan Yayınları Ltd., Yenişehir, İzmir. 200s. ISBN: 978-9944-172-01-1.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 13 1 13
Alan Gezisi 1 10 10
Proje Hazırlama 1 11 11
Proje Sunma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 23 23
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 23 23
Toplam İş Yükü (saat) 122

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek