GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAS301 TASARIM BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin süs bitkilerinde görülen hastalıkları ve zararlıları tanımalarını, bu etmenlerin konukçu bitkide oluşturduğu belirtileri ve zararı kavramalarını, hastalık ve zararlılara karşı uygulanan genel savaşım yöntemleri konusunda karşılaştırma yapabilmesini sağlamaktır.


PROF.DR.FİGEN YILDIZ, Assoc.Prof.Dr. GALİP KAŞKAVALCI


1 Süs bitkilerindeki hastalık ve zararlıları tanıyabilme ve bitkisel üretimdeki etkisini ifade edebilme ve ayırt edebilme
2 Süs bitkilerindeki önemli hastalıkların belirtilerini ve savaşımlarını konukçu bitki türlerine göre tanıyabilme ve önemlerini kavrayabilme
3 Süs bitkilerindeki önemli zararlıların konukçu bitkilerin fenolojisine göre bulunma durumları, zarar şekilleri ve ekonomik önemlerini kavrayabilme
4 Uygun yöntem ve teknikler kullanarak tarımsal üretim öncesinde veya sürecinde süs bitkilerindeki önemli hastalık ve zararlılar ile ilgili sorunların çözümü için karar verebilme, öneri ve rapor düzenleyebilme
5 Konu ile ilgili proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme


Yok


Yok


Süs Bitkileri Hastalıkları (Biyotik ve Abiyotik) • Kesme Çiçek, Saksılı Süs Bitkileri, Örtücü Bitkiler, Ağaç ve Ağaççıklar ve Çimlerde Görülen Fungal, Bakteriyel ve Viral Hastalıklar ve Savaşım Yolları • Süs Bitkilerinin Fenolojisine Göre Zararlılar (Süs Bitkileri Zararlılarının Tanınması, Konukçuları ve Kontrol Yöntemleri) • Konukçu Süs Bitkilerine Göre Zararlıların Listesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bitkilerde hastalık etmeni olan abiyotik ve biyotik nedenler hakkında genel bilgiler
2 Kesme çiçeklerde görülen hastalıklar ve savaşımları
3 Kesme çiçeklerde görülen hastalıklar ve savaşımları
4 Kesme çiçeklerde görülen hastalıklar ve savaşımları
5 Saksılı süs bitkilerinde görülen hastalıklar ve savaşımları
6 Sürekli yeşil ağaç ve ağaççık formlu dış mekan süs bitkilerinde görülen hastalıklar ve savaşımları
7 Sarılıcı ve örtücü bitkiler ve çimlerde görülen hastalıklar ve savaşımları
8 Ara sınav
9 Süs bitkilerinde görülen zararlılar hakkında genel bilgiler (Nematoda, Annelida, Mollusca, Chordata)
10 Süs bitkilerinde görülen zararlılar hakkında genel bilgiler (Arthropoda)
11 Bitki kısımlarına göre önemli zararlılar ve mücadelesi (Toprak altı bitki kısımları)
12 Bitki kısımlarına göre önemli zararlılar ve mücadelesi (Gövde ve dallar)
13 Bitki kısımlarına göre önemli zararlılar ve mücadelesi (Tomurcuk, Çiçek, Meyve; Tohum)
14 Konukçu süs bitkilerine göre zararlıların listesi
15 Ödev sunumları
16 Final sınavı

Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1-6, 1800 s, 2008. - Horst. K. K., Compendium of Rose Diseases. APS Press St. Paul Minnesota, 50 pp. - Toros, S, Park ve Süs Bitkileri Zararlıları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Ankara. 165 s, 1988. - Yaşar, B., Park ve Süs Bitkileri Zararlıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Van. 87 s, 2004. - Yıldız, F., Süs Bitkileri Hastalıkları. E Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü. İzmir, 53 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Örnek Vaka İncelemesi 3 3 9
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 107

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek