GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
PZB301 PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; ülkemizde yetiştirilen önemli sebzeler, tarla bitkileri ve meyve ağaçlarındaki paraziter olmayan (abiyotik) hastalıkları tanımlamasını, bu hastalıkların teşhislerinde ve mücadelesinde kullanılan yöntemleri uygulamasını ve karşılaştıkları bir sorunun çözümünü sonuçlandırmayı ve raporlaştırmayı gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN


1 paraziter Olmayan hastalıkları ve bazı özelliklerini tanımlama
2 Bitkilerdeki paraziter olmayan hastalıkları ve belirtilerini konukçulara göre ayırt edebilme
3 Paraziter olmayan bitki hastalıklarını teşhis edebilme, tanılama ve uygun mücadele yöntemlerini önerebilme
4 Konu ile ilgili ortak çalışmalar yürütebilme ve sonuçları raporlayabilme


Yok


Yok


• Sebzeler, tarla bitkileri ve meyve ağaçlarındaki paraziter olmayan hastalıklara yönelik genel bilgiler • Bu hastalıklara neden olan etkenler, zarar durumları, belirtileri • Paraziter olmayan bitki hastalıkları ile mücadelede alınabilecek önlem yolları • Paraziter olmayan bitki hastalıklarının teşhisi ve tanılanması için örnek almada, arazi ve laboratuar çalışmalarında ve rapor yazımında izlenecek aşamalar


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Paraziter olmayan bitki hastalıklarının tanımı ve genel özellikleri Kitaplardaki ilgili bölümler
2 Paraziter olmayan bitki hastalıklarının sınıflandırılması ve neden oldukları hastalıkların teşhisi Kitaplardaki ilgili bölümler
3 Düşük sıcaklığın etkisi Kitaplardaki ilgili bölümler
4 Yüksek sıcaklığın etkisi Kitaplardaki ilgili bölümler
5 Işığın etkisi Kitaplardaki ilgili bölümler
6 Nemin, , asit yağmurlarının, rüzgarın ve dolunun etkisi Kitaplardaki ilgili bölümler
7 Partikül ve gaz kirleticilerin etkisi Kitaplardaki ilgili bölümler
8 Ara Sınav
9 Bitki besin elementlerinin eksiklik ve fazlalığının etkisi Kitaplardaki ilgili bölümler
10 Bitki besin elementlerinin eksiklik ve fazlalığının etkisi Kitaplardaki ilgili bölümler
11 Bitki besin elementlerinin eksiklik ve fazlalığının etkisi Kitaplardaki ilgili bölümler
12 Yanlış tarımsal uygulamaların etkisi Kitaplardaki ilgili bölümler
13 Yanlış tarımsal uygulamaların etkisi Kitaplardaki ilgili bölümler
14 Yanlış tarımsal uygulamaların etkisi Kitaplardaki ilgili bölümler
15 Dönem ödevlerinin sunumu
16 Final Sınavı

Önerilen kaynaklar: - Özaktan, H., 2012. Paraziter Olmayan Bitki hastalıkları ders Notu, 100s - Agrios,G.N.,2005. Plant Pathology, Fifth Edition, 922 p - Bennett, W. F., 1993. Nutrient deficiencies & Toxicities in crop plants. APS Press, 202 p. Datnoff, L.E., Elmer, W.H., Huber, D.M., 2012. Mineral Nutrition and Plant Disease. APS Press, 278 p.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 2 26
Uygulama/Pratik 13 2 26
Rapor Hazırlama 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Toplam İş Yükü (saat) 122

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek