GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ARZ301 ARAZİ KALİTE DERECELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Üretim alanlarının sürdürülebilir kullanımı için önce mevcut sorunları belirlemek ve gidermek amacıyla topraklarının tüm özelliklerini ortaya koymak gerekmektedir. Bu nedenle de detaylı toprak etüd ve haritalama çalışmalarının büyük önemi vardır. Yapılacak olan planlamalarda ve etkin sürdürülebilir kullanımların belirlenmesinde arazi kalite ve değerlendirme yöntemlerinin öneminin ve uygulamalarının vurgulanması bu dersin amacını oluşturmaktadır.


Doç. Dr. Mustafa BOLCA


1 Arazi değerlendirmesinin tanımının ve amacının öğrenilmesi
2 Arazi değerlendirmenin ilkeleri ve kullanılan faktörlerin öğrenilmesi
3 Araziye ait özelliklerin ve bunların ayrımlanmasında kullanılan kriterlerin ortaya konulması
4 Arazi kalite değerlendirme yönteminin öneminin açıklanması ortaya konulması ve arazi kalite sınıflarını tanımlayabilme becerisi
5


Yok


Yok


Bu dersin içeriğinde arazi değerlendirmesinin tanımı ve amaçları, arazi değerlendirmede kullanılan toprak ve arazi faktörleri, arazi değerlendirme metodları, arazi kalite sınıfları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 ARAZİ NEDİR VE TANIMI HARİTA KULLANIMININ ÖĞRETİLMESİ
2 ARAZİ DEĞERLENDİRMESİNİN TANIMLANMASI HARİTA LEJANT BİLGİLERİNİN KULLANIMI
3 ARAZİ KALİTESİ HARİTA TİPLERİNİN ÖĞRETİLMESİ
4 ARAZİ DEĞERLENDİRMESİNİN AMAÇLARI HARİTA TİPLERİNİN ÖĞRETİLMESİ
5 ARAZİ DEĞERLENDİRMENİN İLKELERİ TOPRAK HARİTASI VE ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRETİLMESİ
6 ARAZİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN TOPRAK FAKTÖRLERİ TOPRAK HARİTASI LEJANT BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI
7 ARAZİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN TOPRAK FAKTÖRLERİ TOPRAK HARİTASI LEJANT BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI
8 ARASINAV ARASINAV HAFTASI
9 ARAZİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN ARAZİ FAKTÖRLERİ TOPRAK HARİTASI LEJANT BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI
10 ARAZİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN ARAZİ FAKTÖRLERİ ARAZİ TANIMLANMASINDA KULLANILACAK TOPRAK VE ÇEVREYE AİT BİLGİLERİN TOPRAK HARİTASINDAN ELDE EDİLMESİ
11 ARAZİ KARAKTERİSTİKLERİ, ARAZİ NİTELİKLERİ VE AYIRICI ÖLÇÜTLERİ ARAZİ TANIMLANMASINDA KULLANILACAK TOPRAK VE ÇEVREYE AİT BİLGİLERİN TOPRAK HARİTASINDAN ELDE EDİLMESİ
12 ARAZİ KULLANIM TİPLERİ TOPRAK VE ÇEVRE BİLGİLERİNİN ARAZİ KULLANIM TÜRLERİNİN TOPRAK VE ÇEVRE İSTEKLERİ İLE UYUMUNUN BELİRLENMESİ
13 ARAZİ DEĞERLENDİRME METODLARI TOPRAK VE ÇEVRE BİLGİLERİNİN ARAZİ KULLANIM TÜRLERİNİN TOPRAK VE ÇEVRE İSTEKLERİ İLE UYUMUNUN BELİRLENMESİ
14 ARAZİ DEĞERLENDİRME METODLARI TOPRAK VE ÇEVRE BİLGİLERİNİN ARAZİ KULLANIM TÜRLERİNİN TOPRAK VE ÇEVRE İSTEKLERİ İLE UYUMUNUN BELİRLENMESİ
15 ARAZİ KALİTE SINIFLARI UYGULAMA SINAVI
16 FİNAL SINAVI

Dengiz, O., Baramin, İ., Yüksel, M. 2003. Geographing and Remote Evaluation of Beypazari Area Soils ILSEN 1. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27;s:145-153. FAO, 1973. Soil Survey Interpretation for Engineering Purposes. Rome. FAO, 1996. Guidelines for Land Use Planning. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Inter-Departmental Working Group on LAnd Use Planning, 121 pages, Rome, Italy. Şenol, S. 1995. Arazi Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü Ders Noları. Adana p.38. Şenol, S. ve Tekeş, Y. 1995. Arazi Değerlendirme ve arazi Kullanım Planlaması amacıyla Geliştirilmiş Bir Bilgisayar Modeli. İ. Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Ankara. The Word Bank, 2006. Sustainable Land Management. Challenges, Opportunities, and Trade-offs, Washington D.C. Yomralıoğlu, T., 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri. Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Seç Ofset, İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 12 2 24
Uygulama/Pratik 12 2 24
Soru-Yanıt 12 1 12
Takım/Grup Çalışması 2 1 2
Alan Gezisi 2 8 16
Bireysel Çalışma 2 1 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 2 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 0 0
Ev Ödevi 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 109

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek