GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
HYD301 HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, Davranış Biliminden (Etoloji) yararlanarak çiftlik hayvanlarının ve bazı ev hayvanlarının davranışlarını ve bunları etkileyen etmenleri; hayvansal üretimde verimliliğin ve hayvan refahının sağlanması ve iyileştirilmesi bakımından hayvan davranışlarını gözlemleyebilme ve daha iyi anlayabilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Sezen Özkan Prof. Dr. Turgay Taşkın


1 Davranışların temelini ve işlevini kavrama
2 Hayvansal üretim sürecinde hayvan davranışlarının ve refahın önemini kavrama
3 Çiftlik hayvanlarının önemli davranış kalıplarını tanıyarak hayvanların isteklerine uygun fiziksel ve sosyal çevrenin oluşturulmasının önemini anlama
4 Davranış, stres ve refah arasındaki ilişkileri anlayabilme ve olumsuz refah göstergesi olarak ve stres ile ilişkilendirilebilecek anormal davranışları tanımlayabilme


Yok


Yok


Davranış bilimine ilişkin temel bilgiler, evcilleştirme ve davranış, Zootekni uygulamaları bakımından hayvan davranışların önemi, davranışın fizyolojik analizi, çiftlik hayvanlarında (sığır, koyun, keçi, kümes hayvanları, ...) temel uyumsal davranış sistemleri (beslenme, üreme, mücadele, sorumluluk v.b.) ve bunlara ilişkin davranış kalıpları, yakalama, taşıma gibi kritik aşamalarda hayvan davranışları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanıtım Davranış Bilimi (Etoloji), temel kavramlar, hayvancılığa etkileri
2 Davranışın temelleri ve etkileyen etmenler 1: doğal seleksiyon, evciltme ve yapay seleksiyon
3 Davranışın temelleri ve etkileyen etmenler 2: merkezi sinir sistemi, çevrenin algılanması ve duyular, hormonlar, biyolojik ritimler, öğrenme
4 “Hayvan Davranışları” ve “Hayvan Refahı” arasındaki ilişki, hayvanlar için uygun çevre koşullarının oluşturulmasında davranışlardan yararlanma, tercih testleri
5 Temel uyumsal davranışlar: Beslenme, Üreme, Yuva yapma, Yavru bakımı, Dinlenme- uyku, termoregulasyon, hijyen ve bakım, antipredator davranış v.d.
6 Hayvanlarda Sosyal Davranışlar ve Sosyal Organizasyon: Sosyal hiyerarşi, mücadele davranışları, olumlu sosyal ilişkiler ve hayvan refahı açısından önemi
7 Hayvanlarda Stres ve Uyum mekanizması , termal stres ve davranışsal yanıtlar. Hayvanlarda Normal ve Anormal davranışların tanımlanması
8 ARA SINAV
9 Sığırların davranış özellikleri
10 Küçükbaş Hayvanların davranış özellikleri
11 Kanatlı Kümes Hayvanlarının davranış özellikleri
12 Diğer hayvan türlerinin temel davranış özellikleri (At, kedi, köpek v.b.)
13 Ödevlerin sunumu ve tartışma
14 Çiftlik hayvanlarında yakalama, taşıma ve kesim sürecinde davranışlar
15 YIL SONU SINAVI

Elektronik ortama aktarılmış sunumlar. Yardımcı kaynaklar: Demirören, E. 2007. Hayvan Davranışları. E.Ü. Z. F. Yayın No: 547 Öber, A. 2007. Hayvan Davranışları, Temel Ögeler. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Çakıroğlu, D. ve Meral, Y. 2006. ETHOLOJİ (Hayvan Davranışları). Medipres Yayıncılık, Malatya. Zutphen ve ark., 2003. Laboratuar hayvanları biliminin temel ilkeleri. Çev. Ed. T. İde, Medipres, Malatya Grandin, T. 2005 (Ed.). Livestock Handling and Transport 3rd Edition, USA. Keeling, L. 2001. (Ed.)Social Behavior in farm animals. CABI Publishing, New York.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 10 10
Rapor Sunma 1 10 10
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 1 2 2 1 3 2 3 2 3 1 3 1
ÖÇ 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2
ÖÇ 4 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek