GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
HYR301 HAYVAN REFAHI Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu ders, öğrencilere hayvan refahı ve önemi; manejman ve çevrenin hayvan refahını iyileştirmek için nasıl kullanılabileceği konusunda bir bakış açısı ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.


Prof. Dr. Sezen Özkan Prof. Dr. Turgay Taşkın


1 Hayvan Refahıyla ilgili kavramları bilir
2 Hayvan refahının işletmelerde verime olan etkisini belirler
3 Refah ölçütlerine bağlı olarak olası sorunları analiz eder ve çözüm geliştirebilir
4 Hayvancılık işletmelerinde refah, sağlık-koruma uygulamalarını değerlendirir


Yok


Yok


Hayvan refahının, hayvan sağlığı ve sürdürülebilirlilik açısından önemi, refah-verim özellikleri arasındaki ilişkiler, refah ölçütleri Avrupa Birliği ve Türkiye’de refah uygulamaları ve yasal düzenlemeler, refah ve stres arasındaki ilişkiler, hayvan refahı ve taşıma, organik hayvancılıkta hayvan refahı, tüketici gözü ile hayvan refahına bakış , hayvan refahı ile gıda güvenliği ve kalite konuları ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve İşleyiş Şekli
2 Hayvan Refahının Tanımı, Hayvanların 5 Temel Özgürlüğü, Refahın Temel İlkeleri : Beslenme, Barınma, Sağlık ve Davranışlar
3 Türkiye’de ve Avrupa Birliğinde Hayvan Refahına ilişkin Yasal Düzenlemeler
4 Refahın Belirlenmesi; Hayvana ve Çevreye Dayalı Kriterler
5 Hayvan Çevre İlişkisinde Stres ve Uyum Mekanizması, Stres Yanıtları
6 Hayvan Refahı ve Verimlilik
7 Anormal Davranışlar, Stres ve Refah Arasındaki İlişkiler
8 Hayvan refahı ve bakıcı-hayvan etkileşimi
9 ARA SINAVI
10 Sığırlarda Refahın Ölçümünde Kullanılan Kriterler
11 Küçükbaş Hayvanlarda Refahın Ölçümünde Kullanılan Kriterler
12 Kanatlı Hayvanlarda Refahın Ölçümünde Kullanılan Kriterler (RAPOR TESLİMİ)
13 Hayvansal Üretimde Kesim ve Taşımada Refah
14 Entansif yöntemlere alternatif üretim sistemleri ve hayvan refahı
15 Rapor Sunumları
16 YIL SONU SINAVI

Elektronik ortama aktarılmış sunumlar Yardımcı kaynaklar: • Appleby, M.C., Mench, J., Olsson, I.A.E., and Hughes, B. O. (Editors) 2011. Animal Welfare, 2nd Edition. CABI, Cambridge, USA. • Grandin, T. 2007. Livestock Handling and Transport 3rd Edition, CABI, USA. • Mason, G., Rushen, J. 2005. Stereotypic animal behaviour: Fundementals and welfare. CABI Publishing. • Broom D. (1998). – Psychological indicators of stress and welfare. In Ethics, welfare, law and market forces: the veterinary interface (A.R. Michell & R. Ewbank, eds). Universities Federation for Animal Welfare, Wheathampstead, 167-175. • Grant D.I. (1998). – Perceived and actual welfare issues: companion animals. In Ethics, law and market forces: the veterinary interface (A.R. Michell & R. Ewbank, eds). Universities Federation for Animal Welfare, Wheathampstead, 107-111.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 8 8
Rapor Sunma 1 10 10
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek