GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FIN301 TARIMSAL FİNANSMAN Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Ders sonunda öğrenciler, tarım işletmelerinin hangi kaynaklardan, ne şekilde finanse edilebilecekleri, bu konuda ortaya çıkan sorunları kavrayabilme ve çözebilme becerisine sahip olacaklardır.


Prof.Dr.Mehmet Metin Artukoğlu


1 İşletmelerde kaynak kullanımının analizi ve önemini kavrayabilme
2 İşletmelerin en uygun finansal kaynaklara ulaşması ve işletmenin başarısı için bu kaynakları yönetebilme
3 Alternatif finans kaynakları arasında seçim yapabilme
4 İşletmelere uygun finansal planlar hazırlayabilme ve bunların yönetimini üstlenebilme
5 Tarımsal finansmana ilişkin bazı hesaplama tekniklerini kavrama


Yok


Yok


*İşletmelerin finansal ve ekonomik yapısının ayrıntılı analizi *İşletmelerinin finansman şekillerinin ortaya konulması *İşletme finansmanının temel kurallarının incelenmesi *Finansal analize ilişkin yöntemlerin ortaya konulması ve örnek uygulamalar yapılması *İşletmelerde finansal başarı için yöneticiye düşen görevlerin ortaya konulması * Tarımsal kredi kaynakları ve uygulamalarının tanıtılması *Türkiye’de tarımsal kredi uygulamalarının tanıtılması, ortaya çıkan sorunlarının belirlenmesi *uygulamadan örneklerle tarımsal kredi uygulamalarını incelemek.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri
2 İşletme kavramı, unsurları ve finansal açıdan işletme
3 İşletmelerin ekonomik ve finansal yapısının analizi
4 İşletmeler için finansman yöntemleri, iç kaynaklarla finansman yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulması
5 İşletmeler için dış kaynaklardan yaralanma, avantaj ve dezavantajların ortaya konulması
6 Finansal analizin amacı,önemi ve finans yöneticisinin görevlerinin açıklanmas
7 Finansal analizde kullanılan yöntemlere ilişkin uygulamalar
8 Arasınav
9 Tarımsal kredinin unsurlar, faiz, vade ve teminat
10 Faiz hesaplamaları
11 Tarımsal kredinin önemi, kredi kaynakları, Türkiye’de tarım kredinin organizasyonu
12 T.C. Ziraat Bankasının tarımsal kredi uygulamaları
13 Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatiflerinin analizi
14 Özel tarımsal kredi kaynaklarının analizi
15 Alan çalışması, banka ve kredi kooperatifi ziyareti
16 Final Sınavı

KİTAPLAR: 1)Çetin, B., Tarımsal Finansman, Nobel Yayınları, Ankara, 2008. 2)Ceylan, A., İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Yayınları, Bursa, 1995. 3)Ergül, N., Herkes için Finans,Literatür Yayınları No: 121, İstanbul, 2004. 4)Altan, M. ve diğerleri, Uygulamalı Finans, Atlas Kitabevi, Konya, 2004. 5)Brealey, R.A. ve diğerleri, İşletme Finansının Temelleri (Çeviri), Literatür Yayınları ,İstanbul,2001.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 113

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek