GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
OTI301 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrenciler; organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen ürünleri ekonomik açıdan karlılığını karşılaştırabilecek, organik ürünlerin pazar yapısını ve fiyatlandırma stratejileri hakkında fikir yürütebilecek ve organik ürünlere yönelik tüketicilerin beklentileri, tercihleri ve davranışlarını yorumlayabileceklerdir.


Doç.Dr.Zerrin KENANOĞLU


1 Organik tarımın insan sağlığı ve çevre açısından önemini anlayabilme
2 Bitkisel ve hayvansal üretimde organik tarımla ilgili yasal mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilme
3 Organik tarıma başlamada gerekli olan kontrol ve sertifikasyon sürecini öğrenerek gelecekte bu sektörün çeşitli aşamalarında çalışabilecek blgi ve deneyime sahip olabilme
4 Organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen ürünleri ekonomik açıdan karşılaştırabilme
5 Organik ürünlerin pazarlama yapısını ve fiyatlandırma stratejilerini anlayabilme
6 Organik ürünlere yönelik tüketicilerin beklentileri, tercihleri ve davranışları hakkında bilgi sahibi olabilme
7 Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişmekte olan organik tarımın üretiminden pazarlanmasına kadar geçen süreçteki sorunları tartışabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Organik tarıma giriş, Dünyada ve Türkiye’de organik tarım, Dünyada ve Türkiye’de organik tarımda yasal düzenlemeler, organik ürünlerde kontrol ve sertifikasyon süreci ve işleyişi, organik ürünlerin pazarlaması, pazarlama kanalları ve pazarlama stratejileri, Türkiye açısından organik pazarın analizi, organik tarımsal ürünlerin uluslar arası piyasası, Türkiye’de ve Dünyada organik tarıma yönelik uygulanan politikalar, organik ve konvansiyonel yöntemlerle üretilen bitkisel ürünlerin ekonomik açıdan karşılaştırılması (üreticiye yönelik araştırma sonuçları), Türkiye’de ve diğer ülkelerde organik ürünlere yönelik tüketici araştırmalarının sonuçlarından örnekler, organik ürünlerin fiyat oluşumu, organik ürünlerin ve konvansiyonel ürünlerin fiyat karşılaştırması, geleneksel tarımdan organik tarıma geçiş sürecinde üreticilerin tutum, davranışları, organik tarım sektöründe yer alan tüm aktörlerin karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi, organik tarımın kırsal kalkınmaya katkısı, Türkiye’de organik tarımın geliştirilmesi için yapılan yayım, eğitim ve araştırma olanakları, Türkiye’de organik tarımın geleceği


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Organik tarıma giriş ( tanımı, ilkeleri, amaçları, prensipleri, organik tarımsal üretimin avantajları, neden organik tarım gerekli, organik tarım ve çevre ile ilişkisi, organik tarım fikrinin ortaya çıkışı, organik tarımın geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşların önemi ve yeri, organik tarımla ilgili kurum ve kuruluşlar) Okuma-kaynak tarama
2 Dünyada ve Türkiye’de organik tarımın gelişim süreci, Dünyada ve Türkiye’de organik tarımda yasal düzenlemeler, organik ürünlerde kontrol ve sertifikasyon süreci ve işleyişi Okuma-kaynak tarama
3 Organik ürünlerin pazarlaması, pazarlama kanalları ve pazarlama stratejileri, Türkiye açısından organik pazarın analizi, organik tarımsal ürünlerin uluslar arası piyasası Okuma-kaynak tarama
4 Türkiye’de ve Dünyada organik tarıma yönelik uygulanan politikalar Okuma-kaynak tarama
5 Organik tarım yapan işletmelerde ekonomik performansın ölçülmesi, organik ve geleneksel tarım yapan işletmeleri işletme bazında karşılaştırılması, organik ve konvansiyonel yöntemlerle üretilen bitkisel ürünlerin ekonomik kriterler (verim, üretim masrafı, değişken masraf, brüt marj, net gelir, birim maliyet vb.) ve kullanılan girdi miktarları açısından karşılaştırılması: Türkiye’de ve diğer ülkelerde üretici düzeyinde yapılan araştırma sonuçlarından örnekler Okuma-kaynak tarama
6 Organik ve konvansiyonel yöntemlerle üretilen bitkisel ürünlerin ekonomik kriterler (verim, üretim masrafı, değişken masraf, brüt marj, net gelir, birim maliyet vb.) ve kullanılan girdi miktarları açısından karşılaştırması: Türkiye’de ve diğer ülkelerde üretici düzeyinde yapılan araştırma sonuçlarından örnekler Okuma-kaynak tarama
7 Organik ve konvansiyonel yöntemlerle üretilen hayvansal ürünlerin ekonomik kriterler (verim, masraf, brüt marj, net gelir, birim maliyet vb.) açısından karşılaştırması: Türkiye’de ve diğer ülkelerde üretici düzeyinde yapılan araştırma sonuçlarından örnekler Okuma-kaynak tarama
8 Ara sınav
9 Türkiye’de ve diğer ülkelerde organik ürünlere yönelik tüketici araştırmalarının sonuçlarından örnekler Okuma-kaynak tarama
10 Organik ürünlerin fiyat oluşumu, organik ürünlerin ve konvansiyonel ürünlerin fiyat karşılaştırması (üretici eline geçen fiyatlar ve perakende fiyatlar düzeyinde) Okuma-kaynak tarama
11 Alan çalışması (organik tarım yapan bir tarım işletmesi ve/veya organik ürün işleyen bir işletmenin ziyareti) Gözlem yapma
12 Geleneksel tarımdan organik tarıma geçiş sürecinde üreticilerin tutum ve davranışları, organik tarımı benimsemesine etki eden faktörler ve üreticilerin organik tarımdan beklentileri: Türkiye’de ve diğer ülkelerde üretici düzeyinde yapılan araştırma sonuçlarından örnekler Okuma-kaynak tarama
13 Organik tarım sektöründe yer alan tüm aktörlerin karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi Okuma-kaynak tarama
14 Organik tarımın kırsal kalkınmaya katkısı, Türkiye’de organik tarımın geliştirilmesi için yapılan yayım, eğitim ve araştırma olanakları, Türkiye’de organik tarımın geleceği, Okuma-kaynak tarama
15 Ödev sunumları ve değerlendirilmesi ve Uygulama Sınavı Gözlem yapma
16 Final sınavı

Ciheam, 2003, The Market for Organic Products in the Mediterranean Region, Cahiers Options Méditerranéennes, Vol.61, Intensive Course in: Marketing of Organic Products, Nikolaidis A. , Baourakis G., Isikli E. , Yercan M. (Eds.). 2002/05/20-31, Izmir (Turkey)., 309 p. Chania, Greece. ETO and GAP OTÜTDER, 2012, Organik Tarım, Müslüm Coşkun, Özge Çiçekli, Muazzez Polat, Murat Candemir (Eds.), Ankara, 251 s FIBL and IFOAM, 2011, The World of Organic Agriculture, Statistics and Emerging Trends 2011, (Willer, Helga and Lukas Kilcher (Eds.), Switzerland, 286 p. ISOFAR, 2011, Organic is Life-Knowledge for Tomorrow,Proceeding of the Third Scientific Conference of ISOFAR, Vol.2: Socio-Economy, Livestock Food Quality,Agro-Ecology and Knowledge Dissemination, Korea, 365 p. Kristiansen, Paul, Taji, Acram, Reganold, John, 2006, Organic Agricultural: Global Perspective, CSIRO Publishing, Australia, 449 s. Lampkin, N.H., Padel, S., 1994, The Economics of Organic Farming: An International Perspective, CAB International, Wallingford, UK, 468 p. Niggli Martina, Hitchings Roger, 2011, 2011/2012 Organic Farm Management Handbook, Organic Research Centre, Nic Lampkin, Mark Measures, Susanne Padel (editors), Newbury, 254 p. Offermann, Frank, Nieberg, Hiltrud, 2005, “Economic Performance of Organic Farms in Europe”, Organic Farming in Europe: Economics and Policy, Volume 5, Stuttgart-Hohenheim, 198 s.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Rapor Sunma 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 14 14
Rapor Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 3 3
ÖÇ 2 4 3 3
ÖÇ 3 4 3 3
ÖÇ 4 4 3
ÖÇ 5 4 3 3
ÖÇ 6 4 3 3
ÖÇ 7 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek