GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
CEK301 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin çevre ve doğal kaynaklar ekonomisi konularını öğrenmelerini ve böylece çevre ve ekonomiye farklı bir bakış açısıyla bakmalarını sağlayarak tarım, doğal kaynaklar ve çevre konusundaki duyarlılıklarını artırmaktır.


Prof. Dr. Ela ATIŞ


1 1-Çevre ve doğal kaynak sorunlarına karşı daha duyarlı davranabilme
2 2-Çevre sorunları konusundaki olayları ekonomik bakış açısıyla yorumlayabilme
3 3-Güncel çevre sorunlarının daha fazla farkında olabilme ve kaynakların kullanımı ve korunması konularını tartışabilme
4 4- Dönem ödevi yazma deneyimi ile araştırma, analiz ve sentez yapma becerisi kazanabilme
5 5-Tarımsal dışsallıklar konusunu analiz edebilme
6 6- Genel çevre sorunları ve tarımsal dışsallıklara yönelik çözüm üretebilme


Yok


Yok


- Doğal Kaynaklar, Çevre ve Ekonomi Arasındaki Bağlantılar - Ekonomik Büyüme ve Çevre Sorunları - Kamusal Mallar ve Çevresel Dışsallıklar - Tarımsal Dışsallıklar ve Sonuçları - Doğal Kaynakların Tanımı ve Sınıflandırılması, Yenilenebilir ve Yenilenemez Kaynaklar - Kıtlık, Doğal Kaynaklar, Tüketim ve Nüfus İlişkisi - Türkiye’nin Su Kaynakları Potansiyeli, Kullanımı ve Sorunları - Türkiye’nin Toprak Kaynakları Potansiyeli, Kullanımı ve Sorunları - Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı ve Tarım Sektörü - İklim Değişikliği ve Tarım - Çevre Kirliliği ve Tarımsal Dışsallıklar - Dünyada Çevre Sorunlarına Yönelik Uygulamalar - Türkiye’de Çevre Sorunlarına Yönelik Uygulamalar


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi, Önemi ve Temel Kavramlar
2 Doğal Kaynaklar, Çevre ve Ekonomi Arasındaki Bağlantılar
3 Ekonomik Büyüme ve Çevre Sorunları
4 Kamusal Mallar ve Çevresel Dışsallıklar
5 Tarımsal Dışsallıklar ve Sonuçları
6 Doğal Kaynakların Tanımı ve Sınıflandırılması, Yenilenebilir ve Yenilenemez Kaynaklar
7 Kıtlık, Doğal Kaynaklar, Tüketim ve Nüfus İlişkisi
8 Ara sınav
9 Türkiye’nin Su Kaynakları Potansiyeli, Kullanımı ve Sorunları
10 Türkiye’nin Toprak Kaynakları Potansiyeli, Kullanımı ve Sorunları
11 Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı ve Tarım Sektörü
12 İklim Değişikliği ve Tarım
13 Çevre Kirliliği ve Tarımsal Dışsallıklar
14 Dünyada Tarım-Çevre Sorunlarına Yönelik Uygulamalar
15 Türkiye’de Tarım-Çevre Sorunlarına Yönelik Uygulamalar
16 Final sınavı

1. Başol, K., Durman, M., Önder, H. (2007). Doğal Kaynakların ve Çevrenin Ekonomik Analizi, ISBN: 9789752531116. 2. Hartwick, J.M., Olewiler,N. (1998). The Economics of Natural Resource Use, ISBN: 0321014286. 3. Hanley, N., Shogren, J.F., White, B. (2007). Environmental Economics in Theory and Practice, ISBN: 139780333971376. 4. Karacan, A.R. (2012). Çevre Ekonomisi ve Politikası, E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No:6, ISBN: 9789754837513. 5. Kolstad, C.D. (2000). Environmental Economics, Oxford University Press. 6. Tisdell, C.A. (2005). Economics of Environmental Conservation, Edward Elgar Publishing. 7. Tietenberg, T. (2004). Environmental Economics and Policy, ISBN: 0321194128.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 28 2 56
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 132

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek