GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
LDR301 TARIMSAL İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIK Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bilgi ekonomisinde bireysel, kurumsal ve sektörel başarılar bireyin ve kurumun yaratıcılık ve liderlik becerileri ile doğrudan ilgilidir. Bu becerilerin kazanılması inovasyon kapasitesini ve rekabet yeteneğini artırmaktadır. Ders, öğrencilerin bu becerilerin öneminin kavranması ve içselleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


Prof. Dr. Murat BOYACI


1 İnovasyon, yaratıcılık ve liderlik (YL) tanımı.
2 Kırsal kalkınmada ve inovasyon sürecinde yaratıcılık ve liderliğin önemi
3 İnovasyon sürecinde aktörler arası işbirliğini geliştirme becerilerinin kavranması
4 Bilgi ekonomisi ve İnovasyon
5 İnovasyon sürecinde YL’yi etkileyen faktörler
6 İnovasyon ve YL Politikalarının incelenmesi.


Yok


Yok


Kalkınmada ve inovasyon sürecinde liderlik ve yaratıcılık becerileri ve etkileri incelenecektir. Kişisel gelişim için YL becerileri tanımlanarak, uygulama alanları tartışılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilgi Ekonomisi Kaynak tarama, tartışma
2 Bilgi Ekonomisi ve İnovasyon Kaynak tarama, tartışma
3 Yaratıcılık ve liderlik (YL) tanımı Kaynak tarama, tartışma
4 Kırsal kalkınmada yaratıcılık ve liderlik (YL) Araştırma, tartışma
5 İnovasyon sürecinde YL Araştırma, tartışma
6 Bireysel yaratıcılık ve kurumsal inovasyon Kaynak tarama, tartışma
7 Liderliğin girişimcilik ve inovatif becerilere etkisi Kaynak tarama, tartışma
8 Ara Sınav
9 Liderlikte gelişmeler ve Girişimci Liderlik Araştırma, tartışma
10 Sosyal İnovasyon ve YL Araştırma, tartışma
11 Yaratıcılığı ve İnovasyonu Geliştirme Yöntemleri Araştırma, tartışma
12 Sürdürülebilir inovasyon için koşular Kaynak tarama, tartışma
13 YL destekleyen ve mekanizmalar Kaynak tarama, tartışma
14 Farklı sektörlerden örnek olaylar Kaynak tarama, tartışma
15 Farklı sektörlerden örnek olaylar Kaynak tarama, tartışma
16 Final Sınavı

Anderson et al, 2003, Alberta’s agricultural research and innovation strategic framework, Alberta’s Agricultural research and institute, Edmonton, Canada, 49p. Brinkley, I. 2010, Innovation, Creativty and Entrepreneurship in 2020, The work Foundation, 21 Palmer Street, London, UK, p.49 Fillis, I., and Rentschler, R.,2010, The Role of Creativity in Entrepreneurship, Deakin Universty Australia 48p Gumusoglu, L. And Ilsev A., 2009, Transformational leadership, crativity and organizational innovation, Journal of Business Research, Vol 62, 461-473 Gupta, V. MacMillan, C., Surie, G., 2004, Entrepreneurial leadership: developing and measuring a cross-cultural construct, Journal of Business Venturing 19, 241-260 Hocde, H., et al., 2006, From participation to partnership: a novel way for research to accompany innovation process, IAS, Jong.J.P and Hartog, D.N., 2007, How leaders influence employees’ innovative behavior, European Journal of Innovation management vol:10, No.1., 2007 pp.41-64 Okpara.,F., 2007, The value of creativity and Innovation in entrepreneurship, Journal od Asia Enterepreneurship and Sustainability, Vol:3 issue:2 13p, Scott. A., 2006, Enterpreneurrship, Innovation and Industrail Development: geography and the creative field revisite, Small Business Economics, 26: 1-24 Spielman, D., 1999, Innovations systems perspectives on developing country agriculture: a critical review ISNAR, Discussion paper 2 Thompson, J., Alvy, G. and Lees, A., 2000, Social entrepreneurship-a new look at the people and the potential, Management Decision, 38/5, 328-338 World Bank, 2006, Enhancing Agricultural Innovation, ARD, 118p.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek