GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
YTK302 BİTKİSEL ÜRETİMDE YENİ TEKNİKLER VE UYGULAMALARI Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilerin ekonomik açıdan önemli bahçe bitkileri türlerinin yetiştiriciliğinde uygulanan yeni teknikler ile ilgili gelişmeleri kavrayabilmesini, bu teknikler ile bitki yetiştiriciliğini planlayabilme ve uygulayabilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN & Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN


1 Ekonomik açıdan önemli bahçe bitkileri türlerinin yetiştiriciliğinde uygulanan yeni teknikler ile ilgili gelişmeleri kavrayabilme,
2 Bu teknikleri kullanarak bitki yetiştiriciliğini planlayabilme,
3 Bu teknikleri uygulayabilme
4 Bu alandaki yeniliklere açık olma, bilgiye ulaşma ve çözüm üretme becerisi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Meyveciliğin dünya ve ülke tarımsal potansiyeli içindeki yeri ve önemi, Ekonomik açıdan önemli meyve türlerinin yetiştiriciliğinde uygulanan yeni teknikler (yeni meyve yetiştirme sistemleri, çeşit ve anaç ıslahı, ıbodur anaç, budama, terbiye sistemleri, hasat yöntemleri vb.), Örtü altında meyvecilik ve bağcılık, Sebze yetiştiriciliğinde aşılı fide kullanımı, Modern seracılık, Topraksız tarım.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Meyveciliğin dünya ve ülke tarımsal potansiyeli içindeki yeri ve önemi Öğrenci ödev konularının belirlenmesi ve dağıtımı. Deneme bahçesinde uygulama
2 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinin yetiştiriciliğinde uygulanan yeni teknikler ve gelişmeler. Deneme bahçesinde uygulama
3 Sert çekirdekli meyve türlerinin yetiştiriciliğinde uygulanan yeni teknikler ve gelişmeler. Deneme bahçesinde uygulama
4 Sert kabuklu, üzümsü, Akdeniz meyve türleri ve turunçgillerin yetiştiriciliğinde uygulanan yeni teknikler ve gelişmeler Deneme bahçesinde uygulama
5 Örtü altında meyvecilik ve bağcılık Deneme bahçesinde uygulama
6 Öğrenci sunumları ve tartışma Öğrenci sunumları ve tartışma
7 Yeni teknikleri uygulayan meyve bahçelerine teknik gezi Teknik gezi
8 Ara sınav Deneme bahçesinde uygulama
9 Sebze yetiştiriciliğinde aşılı fide kullanımı Öğrenci ödev konularının belirlenmesi ve dağıtımı. Serada uygulama
10 Modern seracılık Serada uygulama
11 Topraksız tarım teknikleri Serada uygulama
12 Topraksız tarım teknikleri Serada uygulama
13 Ticari bir işletmenin ziyaret edilmesi Ticari bir işletmenin ziyaret edilmesi
14 Besin çözeltisi hazırlama ve uygulama Serada uygulama
15 Öğrenci sunumları ve tartışma Serada uygulama
16 Öğrenci sunumları ve tartışma

Özçağıran, R., A. Ünal, E. Özeker ve M. İsfendiyaroğlu, 2011. Ilıman İklim Meyve Türleri, Cilt I, Sert Çekirdekli Meyveler, E. Ü. Yayınları. (Baskıda). Özçağıran, R., A. Ünal, E. Özeker ve M. İsfendiyaroğlu, 2011. Ilıman İklim Meyve Türleri, Cilt II, Yumuşak Çekirdekli Meyveler, E. Ü. Matbaası. (Baskıda). Özçağıran, R., A. Ünal, E. Özeker ve M. İsfendiyaroğlu, 2007. Ilıman İklim Meyve Türleri, Cilt III, Sert Kabuklu Meyveler, E. Ü. Yayınları, Ziraat Fakültesi Yayın No: 566, 308 s. Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies F.T. and Geneve, R.L.Jr., 2002. Plant Propagation, Principles and Practices. 7th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 880 s. Gül A., 2008. Topraksız Tarım. Hasad Yayıncılık, 144 s. Raviv M., Lieth J.H., 2008. Soilles Culture: Theory and Practice. Elsevier, 587 s. Savvas D., Passam H. (ed.), 2002. Hydroponic Production of Vegetables and Ornamentals. Embryo Pub., Greece, 463 s. Tüzel Y., Gül A., 2008. Seralarda İyi Tarım Uygulamaları. İzmir, 172 s.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 15 15
Final Sınavı 1 15 15
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Ev Ödevi 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek