GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ORG302 ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilerin organik tarımın tüm uygulamalarında agro-ekosistemdeki çeşitliliği ve döngüleri geliştirebilecek, tüm varlıklara eşit ve sağlıklı yaşam koşullarını sağlayacak ve kararların alınmasında özen gösterebilecek temel bilgi ve becerileri kazanmasıdır.


Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Prof. Dr. Serdar Tezcan, Doç. Dr. Bihter Çolak Esetlili, Dr. Öğ. Ü. Nedim Çetinkaya


1 Organik işletmeleri temel ilkelere uygun olarak planlayabilme
2 Organik tarım işletmesinde sürdürülebilir sistem kurma
3 Türkiye ve dünyada geçerli yasal düzenlemelerin temel ilkeler açısından irdelenmesi
4 Organik üretim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesine yönelik bilgi ve beceri

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ekosistem tanımı, Doğal ekosistemlerin özellikleri, Gıda Zinciri; Tarımsal ekosistemlerin özellikleri, doğal ekosistemlerle karşılaştırılması; Organik tarımın temel ilkeleri: Ekoloji, Sağlık, Özen, Eşitlik; Organik işletmelerde çeşitliliğin sağlanması: Çevre yönetimi, bitkisel/hayvansal üretim dengesi, çok yıllık plantasyonlarda çeşitlilik, tek yıllık türlerde zaman ve mekan planlama; yerel çeşitler ve ürünlerin korunması ve geliştirilmesi; adil ticaret ve sosyal standartlar; Türkiye’de (TR) ve Dünyada yaygın uygulanan organik tarıma ilişkin yasal düzenlemelerin temel ilkeler açısından irdelenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: tarımın tarihçesi, günümüzdeki uygulamalar konu ile ilgili uygulamalar
2 Organik tarımın gelişimi konu ile ilgili uygulamalar
3 Ekosistem tanımı, doğal ve agroekosistemlerin karşılaştırılması konu ile ilgili uygulamalar
4 Organik tarımın temel ilkeleri 1: ekoloji konu ile ilgili uygulamalar
5 Organik tarımın temel ilkeleri 2: sağlık konu ile ilgili uygulamalar
6 Organik tarımın temel ilkeleri 3: özen konu ile ilgili uygulamalar
7 Organik tarımın temel ilkeleri 4: eşitlik konu ile ilgili uygulamalar
8 Ara sınav
9 Grup çalışması: örnek organik işletmenin temel ilkelerce irdelenmesi konu ile ilgili uygulamalar
10 Organik işletmelerde çeşitliliğin irdelenme kriterleri ve arttırıcı teknikler konu ile ilgili uygulamalar
11 İşletmelerde çeşitliliği arttırıcı teknikler konu ile ilgili uygulamalar
12 Sosyal standartlar, yerel çeşitler ve ürünler konu ile ilgili uygulamalar
13 Adil ticaret kavramı ve organik ürün ticaretindeki uygulamaları konu ile ilgili uygulamalar
14 Organik tarıma ilişkin yasal düzenlemelerin temel ilkeler açısından irdelenmesi konu ile ilgili uygulamalar
15 Ödev projelerinin sunulması konu ile ilgili uygulamalar
16 Final sınavı

Alroe, H. F. and E. S. Kristenseen, 2004. Basic Principles for organic agriculture: Why? And what kind of principles, Ecology and Farming, June 2004. Altieri, M.A., C.I. Nicholls and M.S. Wolfe, 1996. ‘Biodiversity- A Central Concept in Organic Agriculture: Restraining Pests and Diseases’ in Fundamentals of Organic Agriculture ed. By T.V. Ostergaard, Vol. 1, 11th IFOAM Int. Scientific Conference, Copenhagen, pp. 91-112. Anonymous, 2005. Principles of organic agriculture, IFOAM web-site Anonymous, 2007. Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91, Official Journal of the European Union L 189/1 Anonymous, 2007. International Conference on Organic Agriculture and Food Security, 3-5 May 2007, Rome, Italy (www. fao.org/organicag). Carvalho, F.P., 2006. Agriculture, pesticides, food security and food safety, Environmental Science and Policy, November-December, p. 685-692. Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91 Marsden, T and E. Smith, 2005. Ecological entrepreneurship: Sustainable development in local communities through quality food production and local branding, Geoforum, 440-445. Scialabba, N., 2000 b. Opportunities and Constraints of Organic Agriculture: A Socio-Ecological Analysis, Summer Course of the Socrates Programme 1999-2000, Univ. Degli Studi Della Tuscia, Fac. Agric., Viterbo, Italy. Thakur, D.S. and Sharma, K.D., 2005. Organic farming for sustainable agriculture and meeting the challenges of food security in 21st century: An economic analysis, Indian Journal of Agricultural Economics, 205-221. www.europe-net.org www.ec.europa.eu/agriculture/organic www.fibl.org www.ifoam.org www.fao.org http://orgprints.org www.organic-world.net www.organic-market.info www.intracen.org/organic http://attra.ncat.org www.organicrules.org www.organicmonitor.com www.icrofs.org www.pmac.net www.ams.usda.gov/nop http://europa.eu.int/eur-lex www.maff.go.ip/soshiki/syokuhin/hinshitu/organicYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 1 5 5
Proje Hazırlama 1 30 30
Proje Sunma 1 6 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 105

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 3 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 3 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 3 3 4 4 4 4
ÖÇ 4 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek