GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KRL302 TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin tarım-çevre etkileşiminde ortaya çıkan çevre sorunlarını anlamalarını ve çözümleri yönünde fikir üretip, karar verebilmelerini, ilgililere öneride bulunmalarını sağlamaktır.


Prof. Dr. Serdar Tezcan, Prof. Dr. Ömer Lütfü Elmacı, Doç. Dr. M. Kadri Bozokalfa, Dr. Öğr. Üyesi Nedim Çetinkaya


1 Tarımsal üretim-çevre sorunları ilişkilerini kavrayabilme becerisi
2 Çevre sorunu yaratan başlıca kirlilik kaynaklarını tanıma becerisi, gaz ve toz emisyon tipleri hakkında bilgi sahibi olma ve sorunların giderilmesinde söz sahibi olabilme veya öneride bulunma yeteneği
3 Çevre sorunlarının tarımsal ekosisteme etkilerini diğer faktörlerin etkilerinden ayırt edebilme becerisini kazanma,
4 Tarımsal faaliyetlerin çevre üzerine etkilerini diğer faktörlerin etkilerinden ayırt edebilme becerisini kazanma
5 Bu kazanımlar ışığında tarımsal üretimin daha az sorunla uygulanmasında rol alabilme şansını kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Tarımsal üretim ve çevre sorunları; tanımlar, dünyada ve Türkiye’de aktuel durum • Örneklerle alıcı ortam bazında başlıca kirlilik tipleri • Kirlilik faktörleri- tarımsal ve doğal ekosistem arasındaki ilişkiler • Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre sorunları • Seçilmiş konularda proje-sunu hazırlama • Genel değerlendirme


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarım-çevre etkileşimine tarihsel bakış Literatür çalışması
2 Tarımsal üretim ve çevre kirliliği Proje konularının seçimi
3 Kirlilik tipleri ve tarım Dünya ve Türkiye’den aktüel örnekler
4 Hava kirliliği ve tarım Bitki örneklerinde inceleme
5 Hava kirliliği ve tarım Bitki örneklerinde inceleme
6 Su kirliliği ve tarım Türkiye’den aktüel örnekler-Ekskürsiyon
7 Toprak kirliliği ve tarım Türkiye’den aktüel örnekler-Ekskürsiyon
8 Arasınav
9 Pestisit kirliliği ve tarım Türkiye’den aktüel sorunlar
10 Radyoaktif, elektromanyetik, ısıl, ışık kirliliği ve tarım Dünyadan aktüel sorunlar
11 Genetik kontaminasyon ve tarım GDO’lar üzerinde tartışma
12 Çevre sorunlarında genel çözüm yolları Tartışma
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
15 Proje sunumları
16 Final sınavı

Anonymous, “Çevre Bilimi-Sürdürülebilir Dünya”. Ed. Ü. Erdem. E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1. XX+498 s. (1999) Anonymous, “Türkiye’nin Çevre Sorunları-2003. Türkiye Çevre Vakfı Yayını, No :163, Ankara. 472 s. (2003) Anonymous, Ökotoxikologie von Pflanzenschutzmitteln. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Sachstandsbericht Mitteilung 1. 414 pp (1994) Aydoğdu, M. & K. Gezer, Çevre Bilimi. Anı Yayıncılık. 224 s. (2007) Ecevit, O., Mennan, H., Aksoy, M., Akça, İ., Tarımsal mücadele ilaçları ve çevreye olan etkileri. OMÜ Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:32, 145s. (1999) Ertürk, H., Çevre Bilimleri. Ekin Yayınları. 524 s. (2009) Türkman, A., Yaşanabilir bir çevre için. Dokuz Eylül Yayınları. 251 s. (2000)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 4 1 4
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Proje Sunma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 115

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4
ÖÇ 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4
ÖÇ 3 4 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 4 4
ÖÇ 4 5 4 3 4 4 3 5 3 3 3 3 4 4
ÖÇ 5 4 4 3 4 4 3 5 3 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek