GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TSP302 TARIM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin temel amacı, öğrencilere modern pazarlama anlayışının prensiplerinin tarımsal ürünlerin pazarlanmasında ne şekilde uygulanabileceğini örnek olay uygulamaları ile öğretilmesi, böylelikle tarımsal ürünlerde pazar organizasyonunun ve etkinliğinin nasıl sağlanabileceği yönünde öğrencilerin beceri kazanmasına imkan yaratmaktır.


Doç. Dr. Hakan ADANACIOĞLU


1 Pazarlama tanımı ve geçmişten günümüze pazarlama anlayışında meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme
2 Tarımsal ürünlerin arz ve talep özellikleri hakkında fikir sahibi olabilme
3 Tarımsal ürünlerin arz ve talep esnekliklerini hesaplayabilme ve esnekliklerin tarımsal ürünlerin pazarlamasında ne şekilde kullanılacağını yorumlayabilme
4 Tarımsal fiyatların farklı piyasa koşullarında ne şekilde oluştuğunu kavrayabilme
5 Tarımsal ürünlerde fiyatlandırma ve fiyatlandırma stratejilerini kavrayabilme
6 Tarımsal ürünlerde pazarlama kanallarının işleyiş şeklini kavrayabilme ve pazarlama kanallarının etkinliğini ortaya koyan faktörleri değerledirebilme
7 Tarımsal ürünlerde pazarlama marjını kavrayabilme ve marjı formüle ederek yorumlayabilme
8 Yeni ürün geliştirme kavramını değerlendirebilme ve tarım sektöründe yeni ürün geliştirme stratejilerini analiz edebilme
9 Marka kavramı, tarım sektöründe markalama kararı ve stratejilerini kavrayabilme
10 Pazarlamada tutundurma kavramı ve tarımsal ürünlerin pazarlamasında tutundurma stratejilerini analiz edebilme
11 Tarımsal ürünlerde pazarlama araştırması kavramını kavrayabilme ve pazarlama araştırması aşamaları arasında ilişki kurabilme
12 Tarımsal ürünlerde dereceleme ve standardizasyon kavramı ve pazarlamadaki uygulamaları hakkında fikir sahibi olabilme
13 Tarımsal ürünlerin pazarlamasında hedef pazar kavramını kavrayabilme ve hedef pazar seçiminde izlenecek stratejileri değerlendirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


*Pazarlama kavramı, klasik ve modern pazarlama anlayışlarının analizi *Arz ve talep kavramı, tarımsal ürünlerde arz ve talebi etkileyen faktörler, fiyat oluşumunun ortaya konulması *Tarımsal ürünlerde esneklik (arz esnekliği, talebin fiyat ve gelir esnekliği, çapraz esneklik) kavramının incelenmesi*Tarımsal ürünlerde pazarlama kanalları ve kanal etkinliğinin incelenmesi *Tarımsal ürünlerde pazarlama marjının (mutlak ve nisbi) hesaplanması *Tarımsal pazarlamada yeni ürün geliştirmenin önemi ve stratejilerini ortaya koyma *Tutundurma faaliyetlerinin tarımsal pazarlamada kullanımına yönelik uygulamaların incelenmesi Marka ve markalamanın tarımsal pazarlamadaki işlevlerinin ve katkılarının ortaya konulması *Tarımsal ürünlerde pazarlama araştırması aşamalarının incelenmesi *Tarımsal ürünlerde standardizasyon ve derecelemenin ürünler bazında incelenmesi *Pazar bölümleme stratejilerinin tarımsal pazarlamadaki uygulanma şeklinin ortaya konulması


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri
2 Pazarlama, tarımsal pazarlama kavramları, pazarlama çevresi
3 Pazarlama anlayışında meydana gelen gelişmeler
4 Arz ve talep kavramları, tarım ürünleri arz ve talebininin analizi
5 Tarımsal ürünlerde talebin fiyat ve gelir esnekliği, arz esnekliği ve çapraz esneklik
6 Tarımsal ürünlerde pazarlama kanalları, aracıların özellikleri ve kanal etkinliği
7 Pazarlama marjlarının mutlak ve nisbi olarak hesaplanması
8 Arasınav
9 Yeni ürün ve yeni ürün geliştirme kavramı, stratejileri ve tarımsal pazarlama açısından önemi
10 Pazarlamada tutundurma kavramı ve tarımsal ürünlerin pazarda tutundurulmasına yönelik stratejiler
11 Marka ve markalama kavramı, tarımsal ürünlerde marka yaratma stratejileri
12 Tarımsal ürünlerde pazarlama araştırması kavramı ve aşamaları
13 Tarımsal ürünlerde standardizasyon ve dereceleme kavramı ve bazı tarımsal ürünlerden örnekler
14 Tarımsal ürünlerde pazar bölümleme, hedef pazar seçimi ve stratejileri
15 Tarımsal pazarlamaya yönelik çeşitli konularda öğrenci sunum faaliyetleri - Öğrenci sunumları
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1.İslamoğlu,A.H,1999, Pazarlama Yönetimi, Beta Basımevi, İstanbul 855s 2.Yükselen, C., 2008, Pazarlama, İlkeler, Yönetim, Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, Ankara, 478s. 3. Güneş, T., 1996, Tarımsal Pazarlama, A.Ü. Zir. Fak. Halkla İlişkiler ve Yayın Ünitesi, Ankara, 339s. 4.Pedberg, D.I., Titson, C., and Albisu, L.M., 2002, Agro-food marketing, Cab International, Zaragoza-Spain, 492s.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Örnek Vaka İncelemesi 8 2 16
Rapor Hazırlama 1 15 15
Rapor Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Okuma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 123

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 1 1 5 1 1 4 1 1 4 1 1 5
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 4 1
ÖÇ 3 1 4 3 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
ÖÇ 5 1 1 1 4 1 3 1 1 1 5 4 1 1
ÖÇ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
ÖÇ 7 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1
ÖÇ 8 4 1 4 5 1 5 1 5 1 2 5 1 4
ÖÇ 9 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 4 1
ÖÇ 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 4 1
ÖÇ 11 1 5 5 5 1 3 1 1 4 3 4 1 4
ÖÇ 12 4 1 1 4 1 3 1 1 1 5 1 5 4
ÖÇ 13 1 1 1 5 3 3 1 1 1 1 4 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek