GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ELK302 TARIMDA ELEKTRİFİKASYON VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; elektriğin üretiminden tarımsal alanda kullanımına kadar geçen süreci tanımasını, tarımsal elektrifikasyon alanındaki son teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve tarımsal üretimde işletmenin karlılığını artırmak amacıyla elektrifikasyon düzeyinin yükseltilmesi gerektiğini kavramalarını sağlamaktır. Ayrıca tarım makinalarında kullanılan aygıtları tanıyarak kullanabilmelerini sağlamak, otomatik kontrol devreleri, cihazları, işlem sırasında kullanılan kontrol değişkenleri ve bileşenleri, kontrol tipleri, ölçme ve son kontrol, kullanılan elemanlarının özellikleri ve birimler, statik ve dinamik çalışma karakteristikleri, tarım tekniği içinde; sera, gıda teknolojisi, hayvansal üretim,depolama vb.. uygulamalara ilişkin örnekler incelenecektir.


Yrd. Doç.Dr.Hüseyin YÜRDEM


1 Tarımsal elektrifikasyonun tanımlamalarını ve önemini kavrayabilme.
2 Elektrik enerjisinin üretiminde ve tarımsal yerleşim merkezlerine iletiminde kullanılan yöntemleri kavrayabilme
3 Farklı tip elektrik motorlarını tanıyabilme ve kullanım alanına uygun elektrik motoru seçebilme.
4 Tarımsal yapılarda elektriksel aydınlatma ve ısıtma uygulamalarına uygun montaj karakteristiklerini belirleyebilme
5 Mekanik ve elektriksel kontrol sistemlerinin türlerini kavrayabilme.
6 Mekanik ve elektriksel kontrol sistemlerinin tarımsal alandaki uygulama imkanlarını kavrayabilme.


Yok


Yok


• Elektrik enerjisinin önemi, tarımsal elektrifikasyonun kapsamı ve Türkiye’deki durumu. • Tarımsal Elektrifikasyon Düzeyinin Belirlenmesinde Yararlanılan ölçütler • Elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan yöntemler • Tarımsal yerleşim merkezlerine şebekeden enerji sağlama. • Dış tesisatta kullanılan iletkenler, direkler ve izolatörler. • Elektrik motoru tipleri ve tarımda kullanım alanları • Tarımda elektriksel aydınlatma uygulamaları • Tarımda elektriksel ısıtma uygulamaları • Farklı algılayıcılar ve uygulamaları (basınç, sıcaklık, ısı, boyut, akış, ışık, ışınım, hareket ve titreşim, tork, güç vb.) • Otomatik kontrol kavramı, kontrol sistemleri ve türleri • Temel kavramlar ve tanımlar ile kontrol sistemlerinin yapısı ve kullanım alanları • Sistemlerin davranış biçimleri ve endüstriyel kontrol sistemlerinin çalışması • Tarım tekniği içinde otomatik kontrol uygulamalarına ilişkin örnekler (sera, gıda teknolojisi) • Tarım tekniği içinde otomatik kontrol uygulamalarına ilişkin örnekler (hayvansal üretim,depolama) • Tarım tekniği içinde otomatik kontrol uygulamalarına ilişkin örnekler (sulama)


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, konuların, faaliyetlerin, değerlendirme yöntemlerinin ve işleyişin açıklanması Tanışma ve ders öğretim planının öğrencilerle birlikte incelenmesi
2 Elektrik enerjisinin önemi, tarımsal elektrifikasyonun kapsamı ve Türkiye’deki durumu. Tarımsal Elektrifikasyon Düzeyinin Belirlenmesinde Yararlanılan ölçütler Rehberli uygulama
3 Elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan yöntemler Rehberli uygulama
4 Tarımsal yerleşim merkezlerine şebekeden enerji sağlama. Dış tesisatta kullanılan iletkenler, direkler ve izolatörler. Rehberli uygulama
5 Elektrik motoru tipleri ve tarımda kullanım alanları Rehberli uygulama
6 Tarımda elektriksel aydınlatma uygulamaları Rehberli uygulama, ödev problemlerinin tartışılması
7 Tarımda elektriksel ısıtma uygulamaları Rehberli uygulama
8 Rehberli uygulama Rehberli uygulama
9 Farklı algılayıcılar ve uygulamaları (basınç, sıcaklık, ısı, boyut, akış, ışık, ışınım, hareket ve titreşim, tork, güç vb.) Rehberli uygulama
10 Otomatik kontrol kavramı, kontrol sistemleri ve türleri Rehberli uygulama
11 Temel kavramlar ve tanımlar ile kontrol sistemlerinin yapısı ve kullanım alanları Rehberli uygulama
12 Sistemlerin davranış biçimleri ve endüstriyel kontrol sistemlerinin çalışması Rehberli uygulama, ödev problemlerinin tartışılması
13 Tarım tekniği içinde otomatik kontrol uygulamalarına ilişkin örnekler (sera, gıda teknolojisi) Rehberli uygulama
14 Tarım tekniği içinde otomatik kontrol uygulamalarına ilişkin örnekler (hayvansal üretim,depolama) Rehberli uygulama, ödev problemlerinin tartışılması
15 Tarım tekniği içinde otomatik kontrol uygulamalarına ilişkin örnekler (sulama) Uygulama sınavı
16 Final sınavı Rehberli uygulama

Yağcıoğlu, A. 1996. Tarımsal elektrifikasyon. EÜZF yayınları No. :488. Bornova. Yavuzcan, G.,1992.Tarımsal Elektrifikasyon. A.Ü.Z.F. Yay. no.677, Ankara. Başçetinçelik, A.,Tezer, E.,1983.Tarımda Kullanılan Yapay Işık Kaynakları. Ç.Ü.Z.F. Yay. no.173 Adana. Başçetinçelik, A.,1989. Tarımsal Elektrifikasyon Yardımcı Ders Tabloları. Yüksel, İ. (1997). Otomatik Kontrol Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri. Uludağ Üniversitesi, Bursa Brugman, J.M. and Raay R.I. (1981) Introduction to Instrumentation and Control. Centrale School Voor Tuinbouwtechnieken Technologies Ede. Genceli, O.F. (1995). Ölçme Tekniği. Birsen Yayınevi, İstanbul. Gürdal, O. (2000). Algılayıcılar ve Dönüştürücüler. Nobel yayın Dağıtım, Ankara Holman, J.P.(1989). Experimental Methods for Engineers. McGraw-Hill Book Company, New York. Doebelin, O.E. 1990. Measurement Systems, Application & Design, McGraw – Hill Publishing Company, New York, 960 s. Otomatik Kontrol Sistemleri, Benjamin C. Kuo (Çeviri, Prof. Dr. Atilla Bir), 2006


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 1 3 3
Rapor Hazırlama 1 20 20
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 5 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Sözlü Sınav 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 107

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek