GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
HST302 HASAT MAKİNELERİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; hasadın ne olduğunu anlatmak, kaba yem hasat makinaları, silajlık hadat makinalarını öğrenmesini, taneli ürün hasadında kullanılan hasat makinalarını, pamuk hasat makinalarını ve sebze ile meyve hasadında kullanılacak makinaları tanımasını, işlevini anlayabilmeyi, kullanım özelliklerini kavramasını sağlamaktır.


Prof. Dr. Hamdi BİLGEN, Prof. Dr. Fazilet ALAYUNT,, Prof. Dr. Harun YALÇIN


1 Hasadın tanımı, tarihsel gelişimi, Türkiye’de hasat makinalarının durmunu kavrayabilme.
2 Kaba yem hasat mekanizasyonunda kullanılan makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını öğrenmek.
3 Silajlık kaba yem hasat mekanizasyonunda kullanılan makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını öğrenmek.
4 Taneli ürün hasat makinalarının kullanım özelliklerini kavrayabilmek
5 Harman Makinalarınının özelliklerini, çalışma prensiplerini, ayarlarını öğrenmek
6 Pamuk Toplama makinası tipleri, özellikleri, çalışma prensipleri ve ayarlarını öğrenmek
7 Sebze hasadında kullanılan makinaların özelliklerini, çalışma prensiplerini, ayarlarını öğrenmek
8 Meyve hasadında kullanılan makinaların özelliklerini, çalışma prensiplerini, ayarlarını öğrenmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Kaba Yem Hasat Mekanizasyonu • Silajlık Kaba Yem Hasat Mekanizasyonu • Taneli Ürün Hasadı • Biçerdöverler • Harman Makinaları • Pamuk Hasat Makinaları • Meyve, sebze hasadında hasat öncesi- hasat sırasında ve hasat sonrası dikkat edilmesi gereken konular, meyve -sebze hasat makinalarının tanıtımı, çalışma prensipleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kaba yem hasat mekanizasyon sistemleri Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
2 Biçme işlemi ve makinaları Ot koşullandırma işlemi ve makinaları Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
3 Ot tırmıklama işlemi ve makinaları Ot toplama işlemi ve makinaları Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
4 Ot balyalama işlemi ve makinaları Silajlık kaba yem hasat mekanizasyonu Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
5 Taneli ürün hasatı Yöntem ve makinalar Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
6 Biçerdöver Fonksiyonel işlemler ve kuramlar Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
7 Harman Makinaları Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
8 Pamuk Hasat Makinaları Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
9 Ara sınav
10 Meyve, sebze hasadında dikkat edilmesi gereken kritik noktalar, hasat makinalarının sınıflandırılması Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
11 Yumru bitkiler için hasat makinaları Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
12 Sebze, meyve hasat makinaları (Toprak yüzeyinden hasat) Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
13 Sebze – meyve hasat makinaları (Çalı formundaki ağaçların hasadı) Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
14 Sebze – meyve hasat makinaları (Ağaçtan hasat) Konu ilgili makinaların anlatımı ve özelliklerinin incelenip, değerlendirilmesi
15 Uygulama Sınavı Alet ve makinalar önünde sözlü sınav
16 Final Sınavı

1. Evcim, Ü, 1997. Hasat Makinaları E.Ü.Z.F. Yayınları Ders Notları 4/3 , Bornova-İzmir. 2. Yıldız, Y.; 1993. Hayvancılıkta Mekanizasyon, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 84, Ders Kitapları Yayın No:20, Adana, 255 s. 3. Srivastava,A.K.,C.E.P.Goering,R.Rohrbach, D.R.Buckmaster. 2006. Engineering Principles of Agricultural Machines, (ISBN) 1-892769-50-6 ASAE Publication 801M0206,USA 4.Erol, M.A., M.,Dilmaç, 1982, Biçer-döverler TZDK. Mesleki Yayınları Ankara


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Sözlü Sınav 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4 2
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 1
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek