GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
PYS302 PEYZAJ MİMARLIĞINDA SULAMA Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin sulamanın temel ilkelerini kavrayabilmesini, peyzaj alanlarında kullanılan sistemlerininin tanımasını, ilgili son teknolojik gelişmeleri kavramasını, varolan koşullar için hangi(/veya hangilerini) sistemi seçebileceğine karar vermesini, sistemin tasarımı, işletim ilkeleri için gerekli tekniklerini gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.


Prof.Dr. İ.Hakkı TÜZEL


1 Sulamanın temel ilkelerini kavrayabilme
2 Varolan koşullar için sulama sistemini seçebilme
3 Sistem tasarımı için gerekli verileri düzenliyebilme
4 Seçilen sistem için işletme ilkelerini belirliyebilme
5 Belirlenen sistemi tasarlıyabilme


Yok


Yok


Sulamanın tanımı ve önemi, yararları ve sulamanın tarihçesi, Toprak-su-bitki-atmosfer ilişkileri, Sulama suyu gereksinimi, Sulamanın programlanması, Basınçlı sulama sistemlerinin sınıflandırılması ve genel özellikleri, Yağmurlama sulamanın tanımı ve önemi, kullanım olanakları, avantaj ve dezavantajları, Yağmurlama sistemlerinin tipleri, unsurları ve işletim ilkeleri, Bireysel sabit yağmurlama sistemlerinin tasarımı, Mikro-sulama yöntemlerinin önemi, kullanım olanakları, avantaj ve dezavantajları, Sistem unsurları çalışma ilkeleri ve kullanım olanakları, Mikro-sulama sistemlerinin tasarımı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sulamanın tanımı ve önemi, yararları ve sulamanın tarihçesi
2 Toprak-su-bitki-atmosfer ilişkileri
3 İklim ve toprak etmenleri
4 Toprak nemi ve ölçülmesi
5 Bitki su tüketiminin tahmin edilmesi ve saptanması
6 Sulama suyu gereksinimi
7 Sulamanın programlanması
8 Vize
9 Basınçlı sulama sistemlerinin sınıflandırılması ve genel özellikleri,
10 Yağmurlama sulamanın tanımı ve önemi, kullanım olanakları, avantaj ve dezavantajları
11 Yağmurlama sistemlerinin tipleri, unsurları ve işletim ilkeleri
12 Bireysel sabit yağmurlama sistemlerinin tasarımı
13 Mikro-sulama yöntemlerinin önemi, kullanım olanakları, avantaj ve dezavantajları
14 Mikro-sulama sistemlerinin unsurları çalışma ilkeleri
15 Mikro-sulama sistemlerinin tasarımı
16

Ders Kitabı : Güngör, Y., Erözel, A.Z., Yıldırım, O., 1996. Sulama, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1443, Ankara, 295 s. Yardımcı Kitaplar : 1- James, L.G., 1988. Farm Irrigation System Design, John Wiley and Sons Inc., ISBN 0-471-83954-X, Canada, 543 p 2-Kanber, R., 1999. Sulama, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 174, Adana, 350 s. Ders Araçları : Bitki su tüketimi ve sistem tasarımı ile ilgili bilgisayar yazılımları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Sunma 3 3 9
Proje Sunma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek