GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TSR302 TASARIM BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Tasarım bitkilerinin besin gereksinimlerini belirleyerek, gübreleme programlarını hazırlayabilmek


Dr. Öğr. Üyesi Bülent YAĞMUR


1 Öğrenci Bitki Beslemenin temel ilkelerini tasarım bitkileri yetiştiriciliğine uyarlama yeteneği kazanır.
2 Dış mekân ve saksı süs bitkilerinin beslenme bozukluklarını tanımlayabilir.
3 Dış mekân ve saksı süs bitkileri için gübreleme programları hazırlayabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İç mekân, kesme çiçek, fide ve fidanlıklar için uygun harç ve yetiştirme ortamlarını hazırlamak ve bu harç materyalinin pH ve beslenme özelliklerinin belirlenerek gerekli uygulamaların (kireçleme, kükürtleme ve besleme gibi) yapılması. Dış mekân, kesme çiçek ve saksı süs bitkileri için gübreleme programlarının hazırlanması. Daha önceden yapılmış çeşitli salon ve süs bitkilerine ait gübreleme tavsiyelerinin değerlendirilip yorumlanması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İç mekan,tasarım ve peyzaj bitkilerinin genel tanıtımı
2 Çeşitli süs bitkileri için uygun yetiştirme ortamları ve harç materyalinin belirlenmesi
3 Yetiştirme ortamı ve harç materyali özelliklerinin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi
4 İç mekan, tasarım ve peyzaj bitkileri için uygun tepkime, tuzluluk, bünye vb. değişkenlerin saptanması.
5 Toprak ve bitki analiz sonuçlarının değerlendirilip, yorumlanması
6 Çalımsı bitkilerin beslenme ihtiyacının tanınması
7 Çalımsı bitkiler için gübreleme programının hazırlanması
8 Arasınav
9 Yazlık tek yıllık tasarım bitkilerinin beslenme ihtiyacının tanınması
10 Yazlık tek yıllık tasarım bitkileri için gübreleme programının hazırlanması
11 Kışlık tek yıllık tasarım bitkilerinin beslenme ihtiyacının tanınması
12 Kışlık tek yıllık tasarım bitkileri için gübreleme programının hazırlanması
13 Salon bitkilerinin beslenme ihtiyacının tanınması
14 Salon bitkileri için gübreleme programının hazırlanması
15 Çim alanların besin elementi ihtiyaçlarının öğrenilmesi ve bu alanlar için gübreleme programlarının hazırlanması
16 Final Sınavı

Kacar, B., Katkat, V., Bitki Besleme, 2007. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara Hatipoğlu, A.,Gül, Karanfil, Krizantem Yetiştiriciliği ve Mezat Fiyatlarının Aylara ve Yıllara Göre Değişimi, 1990.İzmir. McConnell, Dennis B., The Indoor Gardener’s Companion 1978. Önemli Kesme Çiçeklerin Yetiştiriciliği,Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Yalova, 1982 Köseoğlu . T. ve ark.Antalya Yöresinde Serada Yetiştirilen Karanfil Bitkisinin Topraktan Kaldırdığı Bitki Besin Maddesi Miktarlarının Belirlenmesi. Proje No: TOAG-987/DPT-1 ., 1995.AntalyaYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 130

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 3 5 5 4 3 4 4 5 5 5 3
ÖÇ 3 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek