GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MEV302 TARIMSAL MEVZUAT VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencileri tarımda geçerli olan yasal uygulamalar hakkında bilgilendirmek ve tarımla ilgili yasal görev ve sorumluluklarının bilincine sahip olmalarını sağlamaktır.


Prof.Dr. Ferruh IŞIN, Prof.Dr.Sait ENGİNDENİZ


1 Tarımın sorunlarını ve bu sorunların çözümlenmesine yönelik yasal önlemleri kavrayabilme
2 Tarımla ilgili her kesimin yasal sorumluluklarını kavrayabilme
3 Doğal kaynakların sürdürülebilirliliği ile ilgili kurumsal düzenlemeleri öğrenebilme
4 Tarım sektöründe görev alan kamu ve tüzel kişilerin sorumluluk sınırlarını kavrayabilme
5 Tarımda çalışan gerçek kişilerin görev ve sorumluluklarının bilincine sahip olabilme
6 Tarım sektörünün yönetimindeki aktörleri öğrenebilme ve bunların fonksiyonlarını kavrayabilme
7 Yasalarda bilirkişiliğin önemini ve sorumluluklarını kavrayabilme
8 Ziraat Mühendislerinin bilirkişilik yapabilecekleri alanları ve üstlenecekleri rolü öğrenebilme


Yok


Yok


* Dersin Tanıtımı; Kapsamı, Kural ve Gerekleri * Temel Hukuk Bilgisi * T.C Anayasasında Tarımla İlgili Hükümler * T.C Medeni Kanununda Tarımla İlgili Hükümler * Sular Hukuku, Orman ve Mer’a Hukuku * Tarım Reformu Kanunları, Kooperatiflerle ilgili Kanunlar * Tarım İşçileri Çalışma Hukuku, Tarımda Kendi Hesabına Çalışanların Sosyal Güvenliği * Ziraat Mühendisliği Çalışma Hayatını Düzenleyen Kanunlar * Bilirkişiliğin Ortaya Çıkış Nedenleri, Bilirkişinin Hukuki Statüsü, Nitelikleri, Görev Alanı ve Sorumlulukları * Ceza ve Hukuk Mahkemeleri İle İdari Yargıda Bilirkişilik, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanununda Bilirkişilikle İlgili Yasal Hükümler * Tarımda Bilirkişilik ve Ziraat Mühendislerinin Bilirkişilik Yaptığı Alanlar * Bilirkişi Raporunun Hazırlanmasında Dikkate Alınan Hususlar * Değişik Konularda Hazırlanmış Örnek Bilirkişi Raporları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı; Kapsamı, Kural ve Gerekleri Okuma-Kaynak Tarama
2 Temel Hukuk Bilgisi Okuma-Kaynak Tarama
3 T.C Anayasasında Tarımla İlgili Hükümler Okuma-Kaynak Tarama
4 T.C. Medeni Kanununda Tarımla İlgili Hükümler Okuma-Kaynak Tarama
5 Sular Hukuku, Orman Hukuku ve Mer’a Hukuku Okuma-Kaynak Tarama
6 Tarım Reformu Kanunları, Kooperatiflerle ilgili Kanunlar Okuma-Kaynak Tarama
7 Tarım İşçileri Çalışma Hukuku, Tarımda Kendi Hesabına Çalışanların Sosyal Güvenliği Okuma-Kaynak Tarama
8 Ara Sınav
9 Ziraat Mühendisliği Çalışma Hayatını Düzenleyen Kanunlar Okuma-Kaynak Tarama
10 Bilirkişiliğin Ortaya Çıkış Nedenleri, Bilirkişinin Hukuki Statüsü, Nitelikleri, Görev Alanı ve Sorumlulukları Okuma-Kaynak Tarama
11 Ceza ve Hukuk Mahkemeleri İle İdari Yargıda Bilirkişilik, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanununda Bilirkişilikle İlgili Yasal Hükümler Okuma-Kaynak Tarama
12 Tarımda Bilirkişilik ve Ziraat Mühendislerinin Bilirkişilik Yaptığı Alanlar Okuma-Kaynak Tarama
13 Bilirkişi Raporunun Hazırlanmasında Dikkate Alınan Hususlar Okuma-Kaynak Tarama
14 Değişik Konularda Hazırlanmış Örnek Bilirkişi Raporları Okuma-Kaynak Tarama
15 Değişik Konularda Hazırlanmış Örnek Bilirkişi Raporları Okuma-Kaynak Tarama
16 Final Sınavı

Anayurt, Ö., 2010, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayıncılık, İstanbul. Bilgili, F., Demirkapı, E., Demir, S, 2010, Hukukun Temel Kavramları, Dora Yayınları, Bursa. Deryal, Y., 2010, Türk Hukukunda Bilirkişilik, Seçkin Yayıncılık, İstanbul. Köroğlu, H., 2001, Türk Mahkemelerinde Bilirkişilik ve Bilirkişilik Kurumları, Seçkin Yayıncılık, İstanbul. Mülayim, Z.G., 2008, Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, Ankara. Özekes, M., 2010, Temel Hukuk Bilgisi, Yetkin Yayınları, Ankara. Rehber, E., 2008, Tarımsal Kıymet Takdiri (Değerleme) ve Bilirkişilik, Ekin Yayınları, Bursa.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 128

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 6 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 7 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 8 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek