GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KLT302 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Toplam kalite yönetimi anlayışının ve bu anlayışın tarihsel kökenlerinin öğrenilmesi, toplam kalite yönetimi ilke ve tekniklerinin anlaşılması. Farklı gıda güvence sistemlerinin irdelenmesi.


Prof.Dr.Özer KINIK


1 Toplam kalite yönetimi felsefesini anlama
2 Toplam kalite yönetimi araç ve tekniklerini bilme ve bunları kullanabilme
3 Kalite standartlarını bilme
4 Farklı gıda güvence sistemlerini bilme ve kullanabilme
5 Bireylerde kalite bilinci oluşturma


Yok


Yok


Toplam kalite yönetimi ve gıda güvenlik sistemleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kalite kavramı, kavramın tarihsel süreçte evrilerek toplam kalite yönetimi anlayışının ortaya çıkması ve toplam kalite anlayışının ortaya çıkmasının nedenleri
2 Klasik yönetim anlayışı ve toplam kalite yönetiminin karşılaştırılması
3 Toplam kalite yönetimine ilişkin temel kavramlar, bu kavramların toplam kalite yönetimi içerisindeki yeri ve önemi
4 Toplam kalite yönetimi unsurları ve bu unsurların toplam kalite yönetimi açısından önemi
5 PUKO (Deming) döngüsü, ilkeleri
6 Kalite çemberleri, örgütlenişi, işleyişi, faydaları
7 Kıyaslama, amaçları, aşamaları, çeşitleri, faydaları
8 Ara sınav
9 Toplam kalite yönetiminde kullanılan sorun çözme teknikleri
10 Kalite maliyetleri ve kalite maliyet sistemi
11 Türkiye ve dünyada toplam kalite yönetimi uygulamaları karşılaştırılması
12 Gıda güvence sistemleri (GMP, GAP, GHP, HACCP,BRT, İSO Standartları)
13 Gıda güvence sistemleri (GMP, GAP, GHP, HACCP,BRT, İSO Standartları)
14 Gıda güvence sistemleri (GMP, GAP, GHP, HACCP,BRT, İSO Standartları)
15 Gıda güvence sistemleri (GMP, GAP, GHP, HACCP,BRT, İSO Standartları)
16 Final Sınavı

Tekin, M. (2004). Toplam Kalite Yönetimi. Kıngır, S. (2006). Toplam Kalite Yönetimi. Halis, M. (2008). Toplam Kalite Yönetimi.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 3 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 102

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek