GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
HPO302 HAYVANCILIK POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Hayvancılık politikaları ve piyasalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde karşılaştırılması. Hayvancılık politikalarında geçmişten günümüze hangi hedeflerin konduğu, bu amaçlara ulaşmak için hangi araçların uygulandığı ve amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı ortaya konacaktır. Bu kapsamda hayvancılık piyasalarının (üretici piyasası, tüketici piyasası, dış ticaret) analizi yapılacaktır.


Doç. Dr. Ayşe UZMAY


1 Politikanın tanımını, amaçlarını, araçlarını kavrayabilme
2 Tarım politikasını etkileyen iç ve dış faktörleri değerlendirebilme
3 Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde tarım sektörü içinde hayvancılığın önemini kavrayabilme
4 Hayvancılık politikalarını etkileyen iç ve dış faktörleri açıklayabilme
5 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvancılıkta uygulanan politikaları açıklayabilme
6 Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde tarım piyasalarının analizini yapabilme
7 Hayvancılık politikaları ve piyasaları arasında ilişki kurabilme
8 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvancılık piyasalarındaki farklılıkları değerlendirebilme
9 Türkiye’de uygulanan hayvancılık politikalarının tarım piyasalarına etkisini değerlendirme
10 Türkiye’de hayvancılık politikalarının ve piyasalarının iyileştirilmesi açısından önerilerin getirilmesi


Yok


Yok


*Politikanın tanımı amaçları, araçları, tarım politikasını etkileyen iç ve dış faktörler *Tarım politikasını etkileyen iç ve dış faktörleri *Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde tarım sektörü içinde hayvancılığın önemi *Hayvancılık politikalarını etkileyen iç ve dış faktörler *Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvancılıkta uygulanan politikalar *Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde hayvancılık piyasalarının analizi *Hayvancılık politikaları ve piyasaları arasındaki ilişki *Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvancılık piyasalarındaki farklılıklar *Türkiye’de uygulanan hayvancılık politikaları sonucunda tarım piyasalarının nasıl etkilendiği *Türkiye’de uygulanan hayvancılık politikaları sonucunda tarım piyasalarının nasıl etkilendiğini değerlendirebilme *Türkiye’de hayvancılık politikalarının ve piyasalarının iyileştirilmesi açısından önerilerin getirilmesi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Politikanın tanımı, amaçları, araçları, tarım piyasalarının tanımı Literatür tarama ve okuma
2 Tarım politikasını etkileyen iç ve dış faktörleri Literatür tarama ve okuma
3 Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde tarım sektörü içinde hayvancılığın önemi Literatür tarama ve okuma
4 Gelişmiş ülkelerde hayvancılıkta uygulanan politikalar Literatür tarama ve okuma
5 Gelişmekte olan ülkelerde hayvancılıkta uygulanan politikalar Literatür tarama ve okuma
6 Gelişmiş olan ülkelerde hayvancılık piyasalarının analizi Literatür tarama ve okuma
7 Gelişmekte olan ülkelerde hayvancılık piyasalarının analizi Literatür tarama ve okuma
8 Hayvancılık politikaları ve piyasaları arasındaki ilişki Literatür tarama ve okuma
9 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvancılık politikalarındaki farklılıklar Literatür tarama ve okuma
10 Ara sınav
11 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvancılık piyasalarındaki farklılıklar Literatür tarama ve okuma
12 Türkiye’de uygulanan hayvancılık politikalarının hayvancılık piyasalarına etkileri Literatür tarama ve okuma
13 Türkiye’de hayvancılık politikaları ve piyasalarındaki sorunlar Literatür tarama ve okuma
14 Türkiye’de hayvancılık politikalarının ve piyasalarının iyileştirilmesi açısından önerilerin getirilmesi Literatür tarama ve okuma
15 Literatüre dayalı rapor hazırlama ve sunma Dönem Sunumu
16 Final sınavı

DPT,2007, Hayvancılık, Özel İhtisas Komisyon Raporu, IX. 5 Yıllık Kalkınma Planı, DPT: 2717-ÖİK: 670, Ankara, s.118. Eraktan, G., 2001, Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası, Uzel Yayınları, s. 182, ISBN 975-8437-01-1 . EU, 2006, Milk and Milk Products in the European Union, Luxembourg, ISBN 92-79-02199-0, s. 27. EU, Komission 2009, Gesamthaushaltsplan der Europaeischen Union für das Haushaltsjahr, Übersicht in Zahlen, France, ISNN 1660-2099, 28. Eurostat, 2010, Agricultural Statisticts, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Kruger, A., 1992, The Political Economy of Agricultural Pricing Policy, A Synthesis of the Political Economy in Developing Countries, A World Bank Comparative Study, V.5, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 158. OECD, 2010, Agricultural Policies in OECD Countries; Monitoring and Evaluation 2010, http//www.oecd.org OECD, 2010, PSE/CSE Database, http//www.oecd.org SCANDIZZO, P.L., BRUCE C., 1980, Methodologies for Measuring Agricultural Price Intervation Effects, World Bank Staff Working Paper No: 394, Washington, 96p. SODULET, E., JANVRY, A., 1995, Quantative Development Policy Analysis, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 397p. TÜİK, 2010, Tarım istatistikleri.http://www.tuik.gov.tr Uzmay, A., 2005., AB’de Hayvansal Ürünlerde Uygulanan Politikalar ve Türkiye’nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi, Türk Tarım Politikasının Avrupa Birliği Ortak tarım Politikasına Uyumu Paneli, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomik Araştırma - Enstitüsü, Haziran 2005, Ankara, 81-94. Uzmay, A.,2009. Türkiye’de Süt Sığırcılığında Uygulanan Destekleme Politikaları, Alternatif Politika Önerileri; İzmir Örneği, Tire Süt Kooperatifi Yayını, No.1, İzmir, 84 s., (ISBN 978-605-88900-1-5).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 6 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek