GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TSM302 TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin erozyonun önemini, tiplerini, erozyon oluşturan faktörleri ve erozyonun sonuçlarını kavramasını ve erozyonla meydana gelen toprak kayıplarını hesaplama yöntemleri ile kullanılan parametreleri belirleyerek erozyona karşı alınacak önlem tipini tasarlamasını sağlamaktır.


Prof.Dr. Huriye UYSAL


1 Tarım topraklarının sorunlarını tanımlayabilme
2 Erozyonun nedenlerini ve etki eden faktörleri açıklayabilme
3 Su erozyonu ile meydana gelen toprak kayıplarını hesaplayabilme
4 Su erozyonuna karşı alınması gereken önlem türünü belirleyebilme
5 Erozyona uygun arazilerde yetiştirilecek bitki türünü seçebilme ve arazi kullanım planlaması yapabilme


Yok


Yok


Türkiye’de toprak erozyonu, erozyon tipleri ( su ve rüzgar erozyonu), su erozyonunun sınıflandırılması, su erozyonuna etki eden faktörler, Uluslar arası Toprak Kaybı Tahmin Denklemi, su erozyonuna karşı alınması gereken önlemler, rüzgar erozyonu üzerine etki eden faktörler, rüzgar erozyonuna karşı alınması önlemler


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türkiye’de toprak erozyonunun önemi ve yayıldığı alanlar Laboratuar tanıtımı
2 Su erozyonunun sınıflandırıl-ması ( yağmur damlası ve yüzey erozyonu ) Laboratuar çalışması ve değerlendirme
3 Oluk ve yarıntı erozyonu ile özel erozyon şekilleri Laboratuar çalışması ve değerlendirme
4 Su erozyonuna etki eden faktörler (iklim, topoğrafya ve yüzey pürüzlülüğü ) Laboratuar çalışması ve değerlendirme
5 Su erozyonu üzerine yöney, havza büyüklüğü ve şekli ile toprakların fiziksel özelliklerinin etkileri Laboratuar çalışması ve değerlendirme
6 Toprakların kimyasal özellikleri, bitki örtüsü ve insan faktörünün su erozyonu üzerine etkileri Laboratuar çalışması ve değerlendirme
7 Su erozyonuna karşı alınması gereken önlemler ( kontur sürüm, anızlı ve malçlı tarım, ekim nöbeti ) Laboratuar çalışması ve değerlendirme
8 Şeritsel ekim sisteminin sınıflandırılması, uygulanması ve terasların sınıflandırılması Laboratuar çalışması ve değerlendirme
9 Teras tipleri ve projelendirme Laboratuar çalışması ve değerlendirme
10 Ara sınav
11 Su erozyonu ile meydana gelen toprak kayıplarının hesaplanması Laboratuar çalışması ve değerlendirme
12 Rüzgar erozyonu ve toprakların rüzgarla hareket şekilleri Laboratuar çalışması ve değerlendirme
13 Rüzgar erozyonuna etki eden faktörler ve rüzgar erozyonuna karşı alınacak önlemler Laboratuar çalışması ve değerlendirme
14 Uygulama sınavı
15 Final sınavı

1.Taysun,A.,1989. Toprak ve Su Korunumu Ders Notları. E.Ü. Ziraat Fak. No:92-III, Bornova-İzmir. 2.Morgan,R.P.C.,1995. Soil Erosion and Conservation, London,ISBN 0-582-24492-7. 3.Boardman,J.,Foster,I.D.L., Dearing,J.A.,1990. Soil Erosion on Agricultural Land. John Wiley and Sons, England,ISBN 0-471-92602


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 2 4
Derse Katılım 5 2 10
Uygulama/Pratik 10 2 20
Seminer 1 1 1
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 0 0
Okuma 4 2 8
Rapor 1 12 12
Quiz için Bireysel Çalışma 2 8 16
Toplam İş Yükü (saat) 105

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek