GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TBS302 TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bitki kökleri ile onu çevreleyen toprak, su ve atmosfer arasındaki ilişkilerin incelenmesi sonucu kök ortamında optimum koşulların yaratılması ve daha iyi bitki gelişmesi ve ürün eldesi amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr.Üyesi Bülent YAĞMUR


1 Bitki gelişimi ve tarımsal üretim açısından önemli çevre faktörlerinin özelliklerini, bitki gelişimi ve tarımsal üretim için kontrol altına alınabilecek bazı çevre ve toprak faktörlerinin optimum düzeyde olmasını sağlayacak önlemleri bilir
2 Toprağı oluşturan fazlar arasında kütle ve hacim ilişkilerini, bir fazda meydana gelen değişimin diğer fazlarda nasıl bir değişime neden olacağını ve bunun bitki gelişimi üzerine etkisi bilir
3 Suyun işlevlerini bilir ve suyun durum değişikliklerinin (Suyun, katı-sıvı-gaz fazlarına geçiş durumları) toprak ve bitki üzerine etkilerini değerlendirebilir
4 Toprak suyunun potansiyel enerjisini bilir ve toprak suyunun durumunu hakkında değerlendirmeler yapabilir
5 Toprak-bitki-atmosfer devamlılığında suyun hareketini bilir ve bitki gelişimine olan etkisini değerlendirebilir
6 Toprak bitki ve su ortamındaki bitki besin maddelerinin bitkiye yayarayışlılığı, alınabilirliği ve bunların bitkisel üretim üzerine olası etkilerini yorumlayabilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Topraktaki suyun özellikleri ve çeşitleri.Bitkilerde suyun hareketi.Toprak-Bitki-Atmosfer devamlılığında suyun hareketi.Bitkilerin su gereksinmesi, bitki besin maddelerinin alınımında suyun önemi ve işlevi.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Haftalar itibariyle verilecek konu başlıkları açıklanır. Dersle ilgili yapılacak sınavlar, bunların başarı notuna katkıları, derste kullanılacak kaynak, dersin işlenme şekli, öğrencilerin beklentileri konularında açıklamalar yapılır
2 Çevre, çevre faktörleri ve özellikleri, toprak ve tanımı
3 Çevre faktörü olarak toprak, oluşumu ve çeşitleri
4 Toprak nemi – Oransal Su içeriği, toprak fazları ile Diğer Kütle ve Hacim İlişkileri
5 Toprak Tekstürü Tanımı, Tekstürün Önemi Tekstür Sınıfları, Analiz Yöntemi
6 Toprak kili ve Özellikleri,
7 Bitkisel üretimde ve toprak suyunun yarayışlılığında kil minerallerinin önemi
8 Ara Sınavı,
9 Çevre faktörü olarak suyun işlevleri ve önemli özellikleri
10 Su noksanlığı ve su fazlalığında bitkisel üretimdeki sorunlar ve alınabilecek önlemler
11 Topraktaki suyun özellikleri ve çeşitleri
12 Bitkilerdeki su
13 Bitkilerde suyun hareketi
14 Toprak-Bitki-Atmosfer devamlılığında suyun hareketi
15 Bitkilerin su gereksinmesi, bitki besin maddelerinin alınımında suyun önemi ve işlevi
16 Fnal Sınavı

Yeşilsoy, M.Ş. 1994. Toprak, Bitki, Su İlişkileri. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi,Genel Yayın No :89, Ders Kitapları Yayın No:21, Adana. •Munsuz, N. 1982. Toprak-Su İlişkileri. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları No: 798, Ankara. •Thorne, D. W. and Thorne, M. D. 1979. Soil, Water and Crop Production, Avi Publishing Com. Inc. •Kramer, P.J. and Boyer, J.S. 1995. Water Relations of Plants and Soils. Academic Press. UKYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4
ÖÇ 2 4 4 4 3 5 5 4 3 5 4 3 5 4
ÖÇ 3 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 3 5
ÖÇ 5 5 5 5 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3
ÖÇ 6 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek