GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ARK302 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE İLKELERİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Üretim alanlarının sürdürülebilir kullanımı için önce mevcut sorunları belirlemek ve gidermek amacıyla topraklarının tüm özelliklerini ortaya koymak gerekmektedir. Bu nedenle de detaylı toprak etüd ve haritalama çalışmalarının büyük önemi vardır. Yapılacak olan planlamalarda ve etkin sürdürülebilir kullanımların belirlenmesinde arazi kullanım planlalamasının öneminin ve farklı yöntem uygulamalarının vurgulanması bu dersin amacını oluşturmaktadır.


Doç.Dr. Mustafa BOLCA


1 Arazi tanımının ve arazi kullanım planlamasının amacının öğrenilmesi
2 Arazi kullanım planlanmasında dikkate alınacak parametreler öğrenilmesi
3 Arazi kullanım planlama yöntemlerini kullanabilme ve uygulayabilme becerisi
4 Potansiyel arazi kullanımını belirleyebilme becerisi


Yok


Yok


Bu dersin içeriğinde arazi tanımı, arazi kullanım planlama nedenleri, arazi kullanım planlanmasında dikkate alınacak parametreler, arazi kullanım planlama yöntemleri, arazi kullanım modeli oluşturulması ve potansiyel arazi kullanımının belirlenmesi ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 ARAZİ TANIMI
2 ARAZİ KULLANIM PLANLAMA NEDENLERİ
3 ARAZİ KULLANIM PLANLANMASINDA DİKKATE ALINACAK PARAMETRELER
4 TOPRAK PARAMETRELERİ
5 SOSYAL-ÇEVRE PARAMETRELERİ
6 ARAZİ KULLANIM PLANLAMA YÖNTEMLERİ
7 NİTEL YÖNTEMLER
8 ARASINAV
9 NİCEL YÖNTEMLER
10 ARAZİ TİPLERİ
11 ARAZİ TİPLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ
12 ARAZİ KULLANIM MODELİ OLUŞTURULMASI
13 ARAZİ KULLANIM MODELİ OLUŞTURULMASI
14 POTANSİYEL ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ UYGULAMA SINAVI
15 FİNAL SINAVI
16

Dengiz, O., Baramin, İ., Yüksel, M. 2003. Geographing and Remote Evaluation of Beypazari Area Soils ILSEN 1. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27;s:145-153. FAO, 1973. Soil Survey Interpretation for Engineering Purposes. Rome. FAO, 1996. Guidelines for Land Use Planning. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Inter-Departmental Working Group on LAnd Use Planning, 121 pages, Rome, Italy. Şenol, S. 1995. Arazi Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü Ders Noları. Adana p.38. Şenol, S. ve Tekeş, Y. 1995. Arazi Değerlendirme ve arazi Kullanım Planlaması amacıyla Geliştirilmiş Bir Bilgisayar Modeli. İ. Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Ankara. The Word Bank, 2006. Sustainable Land Management. Challenges, Opportunities, and Trade-offs, Washington D.C. Yomralıoğlu, T., 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri. Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Seç Ofset, İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 12 2 24
Uygulama/Pratik 12 2 24
Soru-Yanıt 12 1 12
Takım/Grup Çalışması 2 1 2
Alan Gezisi 2 8 16
Bireysel Çalışma 2 1 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 2 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 1 12
Ev Ödevi 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 121

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek