GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
PLD302 DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilere araştırmacı bir bakış açısının kazandırılması, denemelerin nasıl tasarlanacağının ve bu denemelerden elde edilen verilerinin nasıl analiz edileceğinin ve sonuçların nasıl yorumlanacağının öğretilmesidir.


Prof. Dr. Hülya ATIL


1 Araştırma ve deneme olgusunu anlama
2 Uygun deneme desenini seçebilme becerisi
3 Denemelerden elde edilen verileri uygun yöntemle analiz edebilme ve sonuçlarını yorumlayabilme becerisi


Yok


Yok


Araştırma ve deneme kavramı, olasılık dağılışları, normal dağılış, güven aralıkları ve hipotez testleri, denemelerin planlanması ve yürütülmesindeki prensipler, F dağılımı ve varyans analizi tekniği (ANOVA), tesadüf parselleri deneme deseni, çoklu karşılaştırma testleri, tesadüf blokları deneme deseni, latin kare deneme deseni, faktöriyel denemeler; split plot deneme deseni.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, Temel istatistiksel kavramlar Derse ait örnek uygulamalar
2 Olasılık dağılışları, Normal dağılış Derse ait örnek uygulamalar
3 Güven aralıkları Derse ait örnek uygulamalar
4 Hipotez testleri Derse ait örnek uygulamalar
5 Denemelerin planlanması, tertiplenmesi ve yürütülmesindeki esaslar ve terimler Derse ait örnek uygulamalar
6 F dağılımı ve varyans analizi tekniği (ANOVA) Derse ait örnek uygulamalar
7 Regresyon ve Korelasyon analizleri Derse ait örnek uygulamalar
8 Ara sınavı Derse ait örnek uygulamalar
9 Tesadüf parselleri deneme deseni ve analizi Derse ait örnek uygulamalar
10 Çoklu karşılaştırma testleri Derse ait örnek uygulamalar
11 Tesadüf blokları deneme deseni ve analizi Derse ait örnek uygulamalar
12 Latin kare deneme deseni ve analizi Derse ait örnek uygulamalar
13 Temel deneme desenlerinin karşılaştırılması Derse ait örnek uygulamalar
14 Faktöriyel denemeler ve analizleri Derse ait örnek uygulamalar
15 Split plot deneme deseni ve analizi Uygulama sınavı
16 Final sınavı

1.Püskülcü, H., İkiz, F., Eren, Ş. 2006. İstatistiğe Giriş. Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir. 2.Atıl, H. 1998, İstatistik. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No.531, Bornova, İzmir. 3. Bek, Y., Efe E. 1989 . Araştırma ve Deneme Metodları I, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, No:71, Adana. 4.Yıldız, N.; Bircan, H. 2003. Araştırma ve Deneme Metotları. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 697. Ziraat Fakültesi No: 305, Ders Kitapları Serisi No: 57, Erzurum. 5.Düzgüneş, O.; Kesici, T.; Kavuncu, O.; Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve Deneme Metotları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021, Ders Kitabı: 295, Ankara. 6.Mead, R., and Curnow, R.N., 1983. Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology. Chapman Hall, London. 7.Steel, R.G.D., and Torrie, J.H. 1960. Principles and Procedures of Statistics. Mc Graw Hill, New York. 8. Montgomery, D.C. 1997. Desgn and analysis of experiments. John Wiley&Sons. 9. Clarke, G.M., Kempson, R.E. 1997. Introduction to the design and analysis of experiments. John Wiley&Sons.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Laboratuvar Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 122

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 5 3 3 5 3 3
ÖÇ 2 2 5 3 3 5 2
ÖÇ 3 3 5 3 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek