GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BZA302 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, bahçe bitkilerinde zarar yapan başlıca nematod, akar ve böceklerin morfolojisi, biyolojisi, zararı, konukçuları ve bunlarla savaş yöntemlerinin öğretilmesini sağlamaktır.


Assoc. Prof. Dr. Galip KAŞKAVALCI


1 Bahçe bitkileri zararlılarını tanıyabilme
2 Bahçe bitkileri zararlıları ile savaşa karar vererek yöntem belirleyebilme
3 Bahçe bitkileri zararlıları ile savaşta çevre ve insan sağlığına duyarlı olabilme


Yok


Yok


Bahçe bitkilerinde zarar yapan başlıca nematod, akar ve böcek türleri ile bunların savaş prensipleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bahçe bitkilerinde genel zararlılar İlgili görsel materyal üzerinde çalışma
2 Bahçe bitkilerinde zararlı nematodlar İlgili nematod preparatları ve diğer görsel materyal üzerinde çalışma
3 Bahçe bitkilerinde zararlı akarlar İlgili akar preparatları ve diğer görsel materyal üzerinde çalışma
4 Bahçe bitkilerinde zararlı akarlar İlgili thrips preparatları ve diğer görsel materyal üzerinde çalışma
5 Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Orthopera, Thysanoptera İlgili görsel materyal üzerinde çalışma
6 Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Heteroptera İlgili görsel materyal üzerinde çalışma
7 Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Homoptera İlgili görsel materyal üzerinde çalışma
8 Arasınav
9 Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Homoptera İlgili görsel materyal üzerinde çalışma
10 Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Coleoptera İlgili görsel materyal üzerinde çalışma
11 Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Coleoptera İlgili görsel materyal üzerinde çalışma
12 Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Lepidoptera İlgili görsel materyal üzerinde çalışma
13 Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Lepidoptera İlgili görsel materyal üzerinde çalışma
14 Bahçe bitkilerinde zararlı böcekler: Diptera, Hymenoptera İlgili görsel materyal üzerinde çalışma
15 Ödev sunumu Ödev sunumu
16 Final Sınavı

Jeppson, L. R., Keifer, H. H., Baker, E. W. “Mites Injurious to Economic Plants”, Univ. of California Press (1975) Lodos, N. “Turkiye Entomolojisi I”, EU Ziraat Fak. Yay. No: 282 (1991) Lodos, N. “Turkiye Entomolojisi II”, EU Ziraat Fak. Yay. No: 429 (1991) Lodos, N. “Turkiye Entomolojisi III”, EU Ziraat Fak. Yay. No: 456 (1991) Anonymous, “Zirai Mücadele Teknik Talimatları” T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Md. Yay., Ankara Pehlivan, E. “Nematoloji”, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yay., Ders Notları No:35, İzmir (1995)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 5 5
Rapor Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 105

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek