GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BDI302 BAHÇE BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bahçe bitkilerinde insan ve çevre sağlığının önemi dikkate alındığında biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesinin öneminin vurgulanması, kullanılacak ıslah yöntemlerinin kavranması, yapay koşullarda duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi, dayanıklılık mekanizmasının işleyişi gibi konuların öğrenciler tarafından anlşılması.


Prof. Dr. Adalet Mısırlı; Prof. Dr. Eftal Düzyaman


1 Biyotik koşullara dayanıklılık ıslahı programının planlanmasaı ve yürütülmesi
2 Abiyotik koşullara dayanıklılık ıslahı programının planlanması ve yürütülmesi
3 Islah çalışmaları ile dayanıklı ticari yeni kültür çeşitlerinin elde edilmesi


Bitki koruma konuları hakkında genel bilgi sahibi olmak


Yok


Kültür bitkilerinde hastalıklara ve zararlılara dayanım ile kuraklık, tuz, soğuk gibi çevresel stres koşullarına dayanım ile ilgili konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma ve dersin içeriği
2 Bahçe bitkilerinde hastalık ve zararlılara dayınıklılığın önemi Islah programından elde edilen tiplerin UPOV deskriptörlerine göre tanımlanması
3 Doğal dayanıklılık mekanizmaları Doğal dayanıklılık mekanizmalarından örnekler
4 Bitki patojen interaksiyonları Islah programları sonucunda elde edilen materyalin çoğaltılması
5 Kültür bitkilerinin doğal düşmanları Doku kültürü koşullarında aseptik çoğaltma
6 Vize Melezleme ve kendileme
7 Kültür bitkilerinin maruz kaldıkları çevresel stres koşulları Çiçektozu elde edilmesi
8 Dayanıklılık kaynakları ve genetik materyaller Çiçektozu kalitesinin belirlenmesi
9 Hastalıklara dayanıklılık ıslahı Domateste virüse dayanıklılık ıslahından örnekler
10 Hastalıklara dayanıklılık ıslahı Kayısıda monilya ve armutta ateş yanıklığına dayanıklılık ıslahından örnekler
11 Zararlılara dayanıklılık ıslahı Kayısıda capnodise dayanıklılık ıslahından örnekler
12 Zararlılara dayanıklılık ıslahı Kayısıda kurağa dayanıklılık konusunda örnekler
13 Kurak koşullara dayanıklılık ıslahı Dayanıklılık ıslahında moleküler markırlardan yararlanma
14 Soğuk koşullara dayanıklılık ıslahı Dayanıklılık ıslahında moleküler markırlardan yararlanma
15 Tuza dayanıklılık ıslahı Bamyada tuzlu koşullara dayanıklılık ıslahından örnekler
16 Final

Niks R. E. and Lindhout W., 1997. Breeding for resistance against diseases and pests (Handouts) Bitki Biyoteknolojisi, 2004. Edt. Sebahattin Özcan, Ekrem Gürer, Mehmet Babaoğlu Methods in Fruit Breeding


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Rapor Hazırlama 1 5 5
Rapor Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek