GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ORT302 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin sera x çevre etkileşimini değerlendirebilecek, serada sebze yetiştiriciliği yapabilecek, yeni teknolojileri izleyebilecek, analitik düşünerek karşılaşabileceği problemleri çözebilecek becerileri kazanmasıdır.


Prof. Dr. Yüksel TÜZEL; Prof. Dr. Ayşe GÜL


1 Sera işletmesi için uygun yer seçimi yapabilme
2 Farklı amaçlara uygun sera tipine karar verebilme
3 Serada iklimlendirmeyi yönetebilme
4 Serada sebze yetiştiriciliği yapabilme ve yönetebilme
5 Bu alandaki yeniliklere açık olma, bilgiye ulaşma ve çözüm üretme becerisi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Örtü altı yetiştiriciliğinin tanımı ve kapsamı, Dünyada ve Türkiye’de seracılık, Sera yerinin seçimi, Seraların yapısal özellikleri, Seralarda iklimlendirme, Seralarda toprak hazırlığı, Seralarda sebze üretim teknikleri, İyi Tarım Uygulamalarına göre serada sebze üretimi, Serada domates ve hıyar yetiştiriciliği


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Örtü altı yetiştiriciliğinin tanımı ve kapsamı Bölüm seralarının gezilmesi, proje konularının dağıtımı
2 Dünyada ve Türkiye’de seracılık Bölüm seralarında uygulama:
3 Sera yerinin seçimi Seraların yapısal özellikleri Bölüm seralarında uygulama
4 Seralarda iklimlendirme Bölüm seralarında uygulama
5 Seralarda toprak hazırlığı Bölüm seralarında uygulama
6 Seralarda sebze üretim teknikleri, Bölüm seralarında uygulama
7 Ara sınav
8 İyi Tarım Uygulamalarına göre serada sebze üretimi Bölüm seralarında uygulama
9 Serada domates yetiştiriciliği Bölüm seralarında uygulama
10 Serada domates yetiştiriciliği Bölüm seralarında uygulama
11 Öğrenci ödevlerinin sunulması ve tartışılması Öğrenci ödevlerinin sunulması ve tartışılması
12 Öğrenci ödevlerinin sunulması ve tartışılması Öğrenci ödevlerinin sunulması ve tartışılması
13 Serada hıyar yetiştiriciliği Bölüm seralarında uygulama
14 Serada hıyar yetiştiriciliği Bölüm seralarında uygulama
15 Uygulama sınavı Uygulama sınavı
16 Final sınavı

Ders Kitabı: - Tüzel Y., Gül A., 2008. Seralarda İyi Tarım Uygulamaları. Tibyan Yayıncılık, 172 s. - Tüzel Y., Gül A., Eltez R.Z., 2005. Seracılıkta Çevre Dostu Üretim Teknikleri. Bahçe Bitkileri Tarımında Çevre Dostu Üretim Teknikleri (Ed. A. Gül), Meta Basım, Bornova İzmir: 111-140. - Titiz S., 2004. Modern Seracılık: Yatırımcıya Yol Haritası. Ansiad, Antalya, 124 s. - Tüzel, Y. 2018 (ed.). Serada Domates Tarımı. Gülermat Matbaa Ve Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti., İzmir. ISBN 978-605-68655-1-0. -FAO, 2017. “Good Agricultural Practicies for Greenhouse Vegetable Production in the South East European Countries: Principles for Sustainable Intensification of Smallholder Farms”. FAO Plant Production and Protection Paper, 230 (Ed. W. Baudoin, A. Nersisyan, A. Shamilov & J. Tanny). ISBN 978-92-5-109622-2. -FAO, 2013. “Good Agricultural Practices For Greenhouse Vegetable Crops Principles For Mediterranean Climate Areas”. FAO Plant Production And Protection Paper No. 217. (Ed. W. Baudoin et al.). ISBN-13: 978-9251076491



Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 70
Ev Ödevi 1 30
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Proje Sunma 2 8 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Laboratuvar Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4 4 3
ÖÇ 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek