GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SAN302 GIDA SANAYİİ EKONOMİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin, gıda sanayii ekonomisi kapsamındaki konuları, gıda sanayii ve tarım sektörü arasındaki ilişkilerin ekonomik önemi açısından değerlendirebilmeleridir.


Prof.Dr. Nevin DEMİRBAŞ


1 Gıda sanayiinin kapsamını, ekonomi içindeki yerini ve gelişme dinamiklerini kavrayabilme
2 Gıda sanayii ve tarım sektörü arasındaki ilişkileri ekonomi prensipleri çerçevesinde yorumlayabilme
3 Gıda sanayii ile tarım sektörü arasındaki entegrasyon sorunlarını ve çözüm seçeneklerini ekonomik açıdan değerlendirebilme
4 Gıda sanayiinin gelişimi açısından diğer sektörlerle olan ilişkilerini analiz edebilme
5 Farklı gıda sistemleri içinde gıda sanayiinin yerini kavrayabilme
6 Gıda politikaları ile gıda sanayii arasındaki ilişkileri tartışabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


- Gıda sanayiinin tanımı ve kapsamı - Gıda sanayiinin ekonomik çevresi - Gıda üretimi ve nüfus - Gıda sanayii ve tarım sektörü ilişkileri - Gıda sanayii ve tarım sektörü entegrasyon şekilleri - Türkiye’de tarım sektörü ve gıda sanayii arasındaki entegrasyon sorunları -Gıda sanayinin ilişkili olduğu diğer sektörler - Farklı gıda sistemlerinin avantaj ve dezavantajları -Gıda sistemlerinde gıda sanayiinin yeri ve değişen rolü -Gıda politikaları ve gıda sanayii -Gıda güvencesi meselesi ve gıda sanayii -Türkiye’de gıda sanayiinin içsel ve dışsal dinamikleri -Türkiye’de gıda sanayiinde alt sektörler itibariyle sorunlar


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi ve Önemi Kaynak tarama, tartışma
2 Gıda sanayinin tanımı ve kapsamı Kaynak tarama
3 Gıda sanayinin ekonomik çevresi Kaynak tarama
4 Gıda üretimi ve nüfus Kaynak tarama
5 Gıda sanayii ve tarım sektörü ilişkileri Kaynak tarama
6 Gıda sanayii ve tarım sektörü entegrasyon şekilleri Kaynak tarama
7 Türkiye’de tarım sektörü ve gıda sanayii arasındaki entegrasyon sorunları (farklı alt sektörler itibariyle) Kaynak tarama
8 Ara sınav
9 Gıda sanayinin ilişkili olduğu diğer sektörler Kaynak tarama
10 Farklı gıda sistemlerinin avantaj ve dezavantajları Kaynak tarama
11 Gıda sistemlerinde gıda sanayinin yeri ve değişen rolü Kaynak tarama
12 Gıda politikaları ve gıda sanayii Kaynak tarama
13 Gıda güvencesi meselesi ve gıda sanayii Kaynak tarama
14 Türkiye’de gıda sanayinin içsel ve dışsal dinamikleri Kaynak tarama
15 Türkiye’de gıda sanayinin sorunları (farklı alt sektörler itibariyle) Kaynak tarama
16 Final sınavı

Çetin, B., Gıda Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği, Bursa, 1999. Güneş, E., M.Albayrak,B.Gülçubuk, Türkiye’de Gıda Sanayii, Ankara, 2002. ss. 384. Burns,J.,J.Mclnerney, A.Swinbank, The Food Industry (Economics and Policies), Reading Un., London, 1983. Atkins, P. And I. Bowler, Food in Society, (economy,culture, geography) USA, 2003. Hungate, L.S. and R.W.Sherman, Food and Economics, USA, 1989. Hodge, H.N., Bringing the Food Economy Home (Local Alternatives to Global Agribusiness, USA, 2002. Koç, M.,J. Sumner and A. Winson, Critical Perspectives in Food Studies, Canada, 2012.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 132

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 4 4
ÖÇ 2 4 4 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4
ÖÇ 6 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek