GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZBB202 BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli Ders Grubu 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; bahçe bitkileri konusu içinde yer alan meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri türlerini tanımasını, bunların yetiştiriciliği hakkında temel bilgileri öğrenerek, bu bilgiler ışığında bahçe tesisi ve yetiştiriciliğine başlayabilmelerini sağlamaktır.


,Prof. Dr. Serra HEPAKSOY, Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ,Prof.Dr. Hülya İLBİ,Assoc. Prof. Dr. Serdar KARA,Assoc. Prof. Dr. İbrahim DUMAN,Assoc. Prof. Dr. Eftal DÜZYAMAN,Assist. Prof. Dr. Özlem TUNCAY,Assist. Prof. Dr. Murat İSFENDİYAROĞLU,Assist. Prof. Dr. Birsen ÇAKIR


1 Bahçe bitkilerine giren meyve, sebze ve süs bitkilerinin önemli türleri ile bağı tanıyabilme
2 Bahçe bitkilerinin biyolojilerini öğrenebilme
3 Genel çoğaltma tekniklerini bilerek, bunları tür bazında uygulayabilme
4 Bahçe bitkileri türlerinin yetiştiriciliğindeki temel sorunları ortaya koyabilme ve bunları çözebilme
5 Yıllık bakım işlemlerini yapabilme ve uygulamaya koyabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bahçe bitkilerinin önemi, tarihsel gelişimi, tanımı, Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri, Bahçe bitkilerinin çoğaltma teknikleri Bahçe bitkilerinin yetiştirme teknikleri, Önemli türlerin özellikleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bahçe bitkileri kapsamına giren meyve, sebze ve süs bitkileri ile bağın tanımı, önemi, sınıflandırılması Arazide meyve türlerinin ve bağın tanıtımı ve genel özellikleri
2 Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, çiçek yapısı, tozlanma ve döllenme durumları Arazide sebze türlerinin tanıtımı ve genel özellikleri
3 Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, çiçek yapısı, tozlanma ve döllenme durumları Bazı süs bitkilerinin tanıtımı ve bazı özellikleri hakkında bilgi verilmesi
4 Meyve ağaçlarında görülen eşeysel uyuşmazlıklar Örtü altı yetiştiriciliği hakkında genel bilgi
5 Bahçe bitkilerinin iklim istekleri Sebze yetiştirme yerlerinin hazırlanması
6 Bahçe bitkilerinin toprak istekleri Tohum ekimi, fide dikimi
7 Önemli meyve ve sebze türlerinin ekolojik istekleri açısından irdelenmesi Fide yastıkları ve fide yetiştiriciliği
8 Ara Sınav Bazı sebze ve süs bitkisi tohumlarının tanıtımı
9 Bahçe bitkilerinde generatif çoğaltma yöntemi ve uygulanması Tohumlarda katlama
10 Bahçe bitkilerinde vejetatif çoğaltma yöntemleri ve uygulamaları Aşı yaptırılması
11 Bahçe bitkilerinde vejetatif çoğaltma yöntemleri ve uygulamaları Çelik hazırlanması
12 Meyve bahçesi ve bağ tesisi Fidan dikimi
13 Sebze bahçesi tesisi Meyve ağaçlarında budama
14 Önemli kesme çiçek ve iç mekan süs bitkilerinin tanıtımı ve yetiştirilmesi Bağlarda budama
15 Bazı dış mekan süs bitkileri hakkında genel bilgiler Uygulama sınavı
16 Final Sınavı

- Ağaoğlu, S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A.İ., Yanmaz, R. “Genel Bahçe Bitkileri, A. Ü. Z.F. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No. 5, 369 s., 2001. Yardımcı Kitaplar: - Gerçekçioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu A., Genel Meyvecilik, Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 480 s., 2008. - Hartmann, T.H., Plant Propagation Principles and Practices Prentice Hall, New Jersey, USA, 770 p,1997. - Günay A., Sebze Yetiştiriciliği Cilt I, İzmir, 502 s., 2005. - Günay A., Sebze Yetiştiriciliği Cilt II, İzmir, 530 s., 2005. - Vural, H., Eşiyok, D., Duman İ., 2000. Sebze Yetiştirme (Kültür Sebzeleri) Ege Üniversitesi Basımevi, 440 s., Bornova, İzmir. - Westwood, N.M., Temperate-Zone Pomology Physiology and Culture, Timber Pres, Portland, Oregon, 523p, 1991.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Proje Sunma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 2
ÖÇ 2 2 2
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 3 3
ÖÇ 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek