GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BLM401 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu ders, bilim tarihinin ışığında, bir kurum olarak bilimin ve bilimsel bilginin üretimine odaklanarak, modern bilimlerim yapısal özelliklerini eleştirel perspektiften ele alıp tartışmaya açmayı ve bilim etiği bağlamında modern bilimlerin krizini ele almayı amaçlıyor.


Yrd.Doç.Dr.Aydın Müftüoğlu


1 Bilimlerin Tarihsel Serüvenini Kavrayabilme
2 Bilim-Kültür İlişkisini Kavrayabilme
3 Modern Bilimlerin Yapısal Özelliklerinin Kavranılması
4 Modern Bilimlerin Krizi ve Eleştirisi
5 Bilim Etiğinin Anlam ve Öneminin Kavranılması


Yok


Yok


Modern bilimlerin doğuşu, modern bilimler ile premodern bilimler arasındaki farklar, modern bilimlerin epistemolojik analizi, olgu-değer ayrımının analizi, bilimlerin felsefi temellerine farklı yaklaşımlar: emprist, dedüktif ve endüktif bilim anlayışı, pozitivizm, pozitivist-olgucu bilim anlayışının temel ilkeleri, pozitivist bilim anlayışında çatallanma: fizikalizm ve bilimcilik, pozitivizm eleştirisi olarak Thomas Khun'un felsefi kaynakları, Kuhn'un eleştirisiinin analizi, modern bilimlerin krizi, modern bilimlerin etik-politik eleştirisi, bilim etiğiinin doğuşu, bilim etiğinin örneklenerek incelenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Modern Bilimlerin Doğuşu
2 Modern Bilimler ile Premodern Bilimler Arasındaki Farklar
3 Modern Bilimlerin Epistemolojik Analizi
4 Olgu-Değer Ayrımının Analizi
5 Bilimlerin Felsefi Temellerine Farklı Yaklaşımlar: Empirist, Dedüktif ve Endüktif Bilim Anlayışı
6 Pozitivizm Nedir ?
7 Pozitivist-Olgucu Bilim Anlayışının Temel İlkeleri
8 Arasınav
9 Pozitivist Bilim Anlayışında Çatallanma: Fizikalizm ve Bilimcilik
10 Pozitivizm Eleştirisi Olarak Thomas Kuhn’n Felsefi Kaynakları
11 Kuhn’un Eleştirisinin Analizi
12 Modern Bilimlerin Krizi
13 Modern Bilimlerin Etik-Politik Eleştirisi
14 Bilim Etiğinin Doğuşu
15 Bilim Etiğinin Örneklenerek İncelenmesi
16 Final Sınavı

1. Özlem Doğan, Bilim Felsefesi, İnkılap Kitabevi, 2008 2. Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev: Nilüfer Kuyaş, Kırmızı Yay. 2006 3. Wiersma, W., 1995. Research Methods in Education: An İntroduction (6. baskı). Jon Nuttal, Ahlak Üzerine Tartışmalar, Ayrıntı, 1997 4. R.G. Frey & C.H. Wellman (Ed.), A. Companion to Applied Ethics, Blackwell, 2003


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 91

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 2
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek