GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
DOK402 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


İnsan yaşamında doğru ve etkili konuşmanın önemini kavratmak; konuşmada doğru, anlaşılır, akıcı ve etkili olmayı sağlamak; bireyin düşüncelerini ifade ederken doğru sözcük seçimini, doğru sözcüklerle akıcı cümleler kurmasını sağlamaktır


Öğr. Gör. Onur TINKIR


1 Doğru ve etkili konuşmayı engelleyen nedenleri bilme.
2 Doğru ve etkili bir konuşma için insan yapısı hakkında bilgi sahibi olma.
3 Doğru ve etkili bir konuşma için sözcükleri doğru telaffuz edebilme yeteneği kazanma.
4 Doğru ve etkili cümle kurabilme yeteneği kazanma.
5 Kendini doğru ve etkili ifade edebilme yeteneği kazanma.
6 Düşüncelerini doğru ve etkili sözcük ve cümlelerle ifade edebilme yeteneği kazanma.
7 Toplum karşısında doğru, anlaşılır, akıcı ve etkili bir konuşma yeteneği kazanma.
8 Planlı bir konuşma hazırlama ve sunabilme becerisini kazanma.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


“Konuşma” kavramı, konuşma türleri, doğru ve etkili konuşmayı engelleyen nendenler, doğru ve etkili telaffuz, doğru ve etkili cümle kurma, akıcı konuşma ve toplum önünde doğru, anlaşılır, akıcı ve etkili bir konuşma yapabilmeye yönelik konular teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsam ve Kurallar.
2 “Konuşma” kavramı, konuşma türleri, doğru ve etkili konuşmanın önemi.
3 Doğru ve etkili konuşma becerilerinin geliştirilmesinin temel esasları.
4 Doğru ve etkili bir konuşma için uyulması gereken kurallar I: Vücudun konuşmaya hazırlanması ve doğru telaffuz (diksiyon)un önemi.
5 Doğru ve etkili bir konuşma için uyulması gereken kurallar-II: Vurgu çeşitlerini tanıma, sözcüklerde ve cümlelerde doğru ve etkin vurguyu kullanma.
6 Doğru ve etkili bir konuşma için uyulması gereken kurallar-III: Sözcüklerde ve cümlelerde doğru tonlamayı kullanma.
7 Doğru ve etkili bir konuşma için uyulması gereken kurallar-IV: Ses değerlerinin yükseltilmesi ve diksiyon alıştırmaları.
8 Ara Sınav
9 Konuşma bozukluklarının nedenleri-I: Davranışla ilgili konuşma yanlışları.
10 Konuşma bozukluklarının nedenleri-II: Söyleyişle ilgili konuşma yanlışları.
11 Konuşma bozukluklarının nedenleri-III: Bilmemekten kaynaklanan konuşma yanlışları.
12 Doğru ve etkili konuşmada beden dilinin kullanılması ve önemi.
13 Doğru ve etkili konuşmada planlama.
14 Doğru ve etkili konuşma uygulamaları- I.
15 Doğru ve etkili konuşma uygulamaları- II.
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Yakıcı, Ali vd; Üniversiteler İçin Türkçe-2 Sözlü Anlatım. Ankara: Gazi Kitapevi, 2011. Aktaş, Şerif-Osman Gündüz; Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları, 2002 (3. Baskı). Yardımcı Kitaplar: YAMAN, E, Doğru. Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. Ankara: Gazi Kitabevi, 2004.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 3 1 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 87

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek