GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MZK402 TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin Türk Musikisi hakkında genel bilgi edinmesini sağlamak; Türk Musikisinde kullanılan makam ve usul anlayışı konusunda bilgiler vermek; geçmişten günümüze Türk Musikisi tarihi hakkında bilgiler vermek; çeşitli eser incelemeleri ve örneklendirmeleri yapmaktır.


Assoc. Prof. Dr. Reyhan ALTINAY


1 1. Türk Musikisi hakkında genel bilgiler.
2 2. Makam anlayışı hakkında bilgiler.
3 3. Usul anlayışı hakkında bilgiler.
4 4. Türk musikisi enstrümanları hakkında bilgiler.
5 5. Geçmişten günümüze Türk musikisi tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler ve çalışmalar.
6 6. Eser inceleme ve örneklendirmeleri.


Yok


Yok


Dersin içeriği; öğrencilerin Türk Musikisi ve tarihi hakkında bilgiler verirken, onlaraTürk musikisi hakkında bir perspektif kazandırabilmek için yapılan çeşitli inceleme ve örneklendirmelerden oluşmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması
2 Türk musikisi hakkında genel bilgiler.
3 Türk musikisi hakkında genel bilgiler.
4 Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler.
5 Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler.
6 Türk musikisi enstrümanları tanıtımı.
7 Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler.
8 Süpervizyon
9 Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler.
10 Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler.
11 Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler.
12 Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler.
13 Süpervizyon
14 Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler.
15 Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler.
16 Final: Genel değerlendirme

Ders notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 9 3 27
Uygulama/Pratik 12 2 24
Rapor Sunma 1 8 8
Okuma 2 8 16
Toplam İş Yükü (saat) 75

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek