GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB302 TARLA YABANCI BİTKİLERİ Ders 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; istenmeyen bitki ve herbaryum kavramı, yabancı bitkilerin özellikleri ve sınıflandırılması. Yabancı bitkilerin dağılma yolları ve zararları. Allelopati, yabancı bitkilerle mücadelede yöntemleri, herbisitlerin bitkide taşınması, herbisitlerin etki mekanizmaları ve kültür bitkileri üzerindeki fitotoksitesi, pülverizatörler hakkında bilgi sahibi olmaktır.


Prof. Dr. Hakan GEREN, Prof. Dr. Behçet KIR


1 Tarımsal üretimde yabancı bitkilerin önemini anlayabilme
2 Tarla bitkileri üretiminde yabancı bitkileri tanınması
3 Kültür bitkisi ve yabancı bitki arasındaki ilişkiler hakkında bilgi edinme
4 Yabancı bitkilerle mücadele yöntemleri hakkında bilgi edinme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İstenmeyen bitki kavramı, yabancı bitkilerin sınıflandırılması, yabancı bitkilerin yararlı ve zararlı yönleri, yabancı bitkilerin yayılımı, yabancı bitki-kültür bitkisi ilişkisi, herbisitlerin etki mekanizmaları, tarla bitkileri üretiminde yabancı bitki kontrolü.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, istenmeyen bitki kavramı Pratik
2 Herbaryum Pratik
3 Yabancı bitkilerin özellikleri ve sınıflandırılması Pratik
4 Yabancı bitkilerin biyolojisi ve dağılma yolları Pratik
5 Yabancı bitkilerin zararları (doğrudan ve dolaylı) Pratik
6 Allelopati kavramı, Allelopati’nin IPM (Integrated Pest Management)’de kullanımı Pratik
7 Yabancı bitkilerle mücadelede yöntemleri Pratik
8 Arasınav
9 Herbisitlerin sınıflandırılması Pratik
10 Herbisitlerin bitki içindeki hareketi, seçicilik Pratik
11 Herbisitlerin etki mekanizmaları ve kültür bitkileri üzerindeki fitotoksitesi Pratik
12 Herbisitlerin kalibrasyonu ve uygulanması Pratik
13 Pülverizatörler, kimyasal mücadelede dikkat edilmesi gerekenler Pratik
14 Tahıllar, yemeklik tane baklagillerde yabancı bitki kontrolü Pratik
15 Endüstri ve yem bitkilerinde yabancı bitki kontrolü Pratik
16 Final Sınavı

1. Nemli, Y., 1983. Yabancı Ot Bilimi. Teksir No: 75-I 113 s. E.Ü. Ziraat Fakültesi. 2. King, L.J., 1966. Weeds of the world. Biology and Control. Leonard Hill Books, London Interscience Publishers Inc., New York, 526 s 3. Crafts A.S and Robbins, W.W., 1962. Weed Control. Third Edition, McGraw-Hill Book Company, 660 s. 4. Klingman, G.C., 1961. Weed Control: As A Science. 5. Püntener, W., 1988. Dicot Weeds. Documenta CIBA-GEIGY. 6. Hafliger, E. and H. Scholz, 1980. Grass weeds 1, Documenta CIBA-GEIGY 7. Hafliger, E. and H. Scholz, 1981. Grass weeds 2, Documenta CIBA-GEIGY 8. Hafliger, E., U. Kühn, L. Hamet-Ahti, C. D.K. Cook, R. Faden and F. Speta, 1982. Monocot Weeds, Documenta CIBA-GEIGYYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 4 4 16
Proje Hazırlama 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 129

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
ÖÇ 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4
ÖÇ 3 1 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3
ÖÇ 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek