GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB404 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Ders 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı tıbbi ve aromatik bitkilerin Dünya ve Türkiye’de önemini kavramak, Dünya ve Türkiye ticaretinde yerini ortaya koymak, bu gruba giren bitkileri tanıtmak, genel yetiştirme tekniklerini öğretmek, özellikle Türkiye için ekonomik önemi olan tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması ve kültürünün öğretilmesi olarak tanımlanabilir.


Prof. Dr. Emine BAYRAM Doç. Dr. Çiğdem SÖNMEZ


1 1. Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrayabilme
2 2. Diğer tarla bitkilerine göre özellikle tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde önemli konuları öğrenebilme
3 3.Tıbbi ve aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinebilme
4 4.Bu bitkilerin ekolojik istekleri, genel yetiştirme, kurutma ve depolama teknikleri hakkında bilgi edinebilme
5 5.Üreticilere tıbbi ve aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verebilme
6 6.Bölge üretim desenine yeni tıbbi ve aromatik bitkileri kazandırabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Teori: Genel kısımda tıbbi bitkilerin tarihi gelişimi, önemi, ekolojik istekleri, genel yetiştirilme , kurutma ve muhafaza prensipleri, etkili maddeleri ve bunların varyabilitesi, Özel bölümde ise Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae ve diğer familyalara ait bitkilerin yayılış alanları, botanik özellikleri, yetiştirme teknikleri, içerdikleri etken maddeler, tüketim alanları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tıbbi ve aromatik bitkiler üzerindeki çalışmaların tarihi gelişimi Bazı tıbbi ve aromatik bitki tohumlarının tanıtımı ve incelenmesi
2 Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi ve gruplandırılması Tarlada bulunan denemelerin tanıtımı
3 Tıbbi ve aromatik bitkilerin Türkiye ve Dünya’daki durumu Yastık ve saksıların hazırlanması ve tohum ekimi
4 Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik istekleri Tarlada bulunan bitkilerde bakım işlemleri ve bitkilerin tanıtımı
5 Tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüründe temel prensipler Tarlada bulunan bitkilerde bakım işlemleri ve bitkilerin tanıtımı
6 Tıbbi ve aromatik bitkilerin kurutulması ve depolanması . Drogların tanıtılması Bazı bitkilerden çelik alma ve dikim
7 Sekonder bitki maddeleri ve bunların varyabilitesi Tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarının tanıtımı
8 Arasınav
9 Uçucu yağlar ve özellikleri Özel sektör ziyareti
10 Apiaceae familyasına dahil bazı bitkilerin ( dereotu, kişniş, rezene, anason) önemi, bitkisel özellikleri, yetiştirme teknikleri ve kullanım alanları Özel sektör ziyareti
11 Asteraceae famiyasına dahil bazı bitkilerin ( papatya, pireotu) önemi, bitkisel özellikleri, yetiştirme teknikleri ve kullanım alanları Uçucu yağ analizlerinin gösterilmesi, Salgı tüylerinin tanıtılması
12 Lamiaceae familyasına dahil bazı bitkilerin ( nane, kekik) önemi, bitkisel özellikleri, yetiştirme teknikleri ve kullanım alanları Uçucu yağ analizlerine devam
13 Lamiaceae familyasına dahil adaçayı bitkisinin ve diğer familyalara dahil bazı önemli tıbbi ve aromatik bitkilerin (çörek otu) tanıtımı ve yetiştirme teknikleri İnce tabaka kromatografisinin gösterilmesi
14 Dönem projesi sunumları Literatüre dayalı rapor hazırlama
15 Dönem projesi sunumları Literatüre dayalı rapor hazırlama
16 Final sınavı

Ceylan, A., 1995. Tıbbi bitkiler I , E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 312 Ceylan, A., 1996. Tıbbi Bitkiler II, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 481 Peter, K., V., Handbook herbs and spices Volume I (2001), II ( 2004) and III (2006), Woodhead Publishing , Cambridge , EnglandYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 10 10
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 6 2 12
Uygulama/Pratik 6 2 12
Takım/Grup Çalışması 6 1 6
Alan Çalışması 3 2 6
Proje Hazırlama 4 4 16
Proje Sunma 3 2 6
Bireysel Çalışma 3 4 12
Okuma 2 2 4
Rapor 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 94

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 5 3 3 2
ÖÇ 2 5 5 4 5 3 2
ÖÇ 3 5 4 4 5 3 2
ÖÇ 4 5 5 4 5 3 2 3
ÖÇ 5 5 4 5 3 3 4 3
ÖÇ 6 5 5 5 3 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek