GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB415 İKİNCİ ÜRÜN TARIMI Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Tarla tarımında ikinci ürün kavramını ve pratiğini anlatmak ve benimsetmektir.


Doç. Dr. Çiğdem SÖNMEZ Dr. Öğretim Üyesi Aliye YILDIRIM KESKİNOĞLU


1 Tarımsal üretimde ikinci ürün kavramının önemini
2 Yazlık ve kışlık ikinci ürün ayrımına ait kriterleri mukayese edebilme
3 Yazlık ve kışlık ikinci ürün üretimi açısından yeni projelerin üretilmesi
4 Yazlık kışlık ikinci ürün pratiği ile ilgili bilgi edinilmesi ve edinilen bilgileri üretim projelerinde sentezleyebilme
5 Yazlık ve kışlık ikinci ürüne uygun tarla bitkileri çeşitlerinin belirleme kriterlerinin tespiti
6 İkinci ürün tarımında canlı materyal temini, üretim süreci ve bu süreç içerisinde karşılaşılabilecek sorunlar ve sorunların çözümü konularında bilgi verebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ülkemizde ikinci uygun toprak ve iklim koşulları, 2. ürüne uygun türler ve kültürel faaliyetler, 2. ürünün münavebedeki yeri ve gelecekteki uygulamaları. Toprak verimliliğini artırmak için 2. ürün uygulamasında baklagillerin yeri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi
2 İkinci ürün tarımının Türkiye’de uygulanan bölgeler ve iller, uygulamanın aşamaları
3 İkinci ürüne uygun ekolojilerin belirlenmesindeki kriterler
4 İkinci ürüne uygun aranan çeşit özellikleri
5 İkinci üründe ekim ve hasat zamanının belirlemesi ve dikkate alınacak kriterler
6 İkinci üründe tarla hazırlığı
7 İkinci üründe ekim, dikim
8 Ara sınav
9 İkinci üründe sulama
10 İkinci üründe hastalık ve zararlılarla mücadele
11 İkinci üründe hasat
12 İkinci üründe ürünün saklanması ve değerlendirilmesi
13 Yazlık ikinci ürün projelerinin incelenmesi
14 Kışlık ikinci ürün projelerinin incelenmesi
15 Yazlık ve kışlık ikinci ürün projelerinin karşılaştırılması
16 Final sınavı

İkinci ürün tarımı araştırma projesi. T.C. Tarım Orman Bakanlğı Ziraat İşleri Gen.Md. Ankara.1982 Kün. E., 1985. sıcak iklim tahılları. A.Ü. Zir. Fak. Yay.no:953. A.Ü. Basımevi Ankara S.317Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 1 1 1
Soru-Yanıt 1 1 1
Takım/Grup Çalışması 1 3 3
Beyin Fırtınası 3 5 15
Makale Kritik Etme 2 5 10
Bireysel Çalışma 4 8 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 5 6 30
Performans 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 159

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 5
ÖÇ 2 5 5 5 4
ÖÇ 3 5 4 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek