GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB412 MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 6,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; biyoteknolojik yöntemler kullanılarak rekombinant DNA teknik ve yöntemlerini öğrenmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Fatma AYKUT TONK


1 1. Rekombinat DNA teknolojisinintarımsal üretimdeki önemini kavrayabilme
2 2. Ekonomik önemi olan özellikleri idare eden genlerin izole edilmesi ve çoğaltılması hakkında bilgi sahibi olma ve sorunlar hakkında çözüm önerebilme
3 3. Biyoteknolojide kullanılan genetik markörler hakkında bilgiler edinme ve edinilen bilgileri genetikçalışmalara uygulayabilme
4 4. Transgenik bitki geliştirme yöntemlerini öğrenerek bunları transgenik çeşit geliştirilmesine yönelik projelerde kullanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


DNA izolasyonu, genetik markörler ve gen aktarma yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 DNA izolasyonu yöntemleri
2 Restriksiyon enzimleri
3 Genetik markörler
4 DNA taşıyıcı vektöerler
5 DNA klonlaması
6 Genomik kütüphanelerin oluşturulması
7 Gen kütüphanelerinin oluşturulması
8 Ara sınav
9 Protein analizleri
10 Hibridizasyon teknikleri
11 DNA dizi analizleri
12 Gen aktarma yöntemleri
13 Gen aktarma yöntemleri
14 Rekombinant DNA uygulamaları
15 Rekombinant DNA uygulamaları
16 Final Sınavı

1. Turner, P.C.,A.G.McLennan ,A.D.Bates and M.R.H. White ,2004. Moleküler Biyoloji (ed.Muhsin Konuk) 2. Moleküler Biyoloji,2007.(Ed. A.Yıldırım, F.Bardakçı, M.Karataş ve B. Tanyolaç) 3. Primrose,S.B.and R.M.Twyman,2008.Principles of Gene Manipulation and GenomicsYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 4 4 16
Alan Çalışması 5 2 10
Bireysel Çalışma 2 15 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 165

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek