GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB414 MİKROÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 6,00

Lisans


Türkçe


Mikroüretim tekniklerinin (in vitro’da bitki üretiminin) tarımdaki önemini kavramak ve farklı bitkilerde çoğaltım ve ticari üretim amaçlı kullanılan teknikleri tanıtmaktır.


Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK


1 Mikroüretim tekniklerinin tarımdaki rolünü kavrayabilme
2 Mikroüretim teknikleri hakkında bilgi edinebilme
3 Edinilen bilgileri bitki üretim projelerinde kullanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


- Mikroüretimin tarihi gelişimi -Dünya ve Türkiye’deki durum Mikroüretim teknikleri için organizasyon, özel çoğaltım ortamları, temel uygulamalar -Bitkilerde fide üretim sorunlarında ve Tohumculukta kullanımı


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi ve önemi
2 Mikroüretim için Organizasyon
3 Özel çoğaltım ortamları ve komponentler
4 Mikroçoğaltımda aşamalar
5 Mikroçoğaltım metodları (yolları)
6 Apikal ve aksillary sürgünlere çoğaltım
7 Adventif sürgünlerle çoğaltım
8 Ara sınav
9 In vitro köklendirme, klonlama
10 Aklimatizasyon
11 Mikroçoğaltılmış bitkilerin fenotipi
12 Varyasyon
13 Yumrulu , Soğanlı bitkilerde mikroçoğaltım
14 Otsu bitkilerde mikroçoğaltım
15 Odunsu bitkilerde mikroçoğaltım
16 Final Sınavı

1-D.K ders notları 2-Plant Propagation by Tssue Culture.George.E.F.,1993.Part I 3- Plant Propagation by Tssue Culture.George.E.F.,1996.Part 2Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 10 7 70
Bireysel Çalışma 8 5 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 170

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 5 3 4 5 5 5 4 3 4 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek