GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB416 YEŞİL ALANLAR VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilerin yeşil(çim) alanlar ve çim bitkileri ile ilgili ulusal ve uluslararası durumu, çim bitkileri ile ilgili son bilimsel gelişmeleri kavramalarını, yeşil alanlar ve çim bitkilerinin yapısal özellikleri, kalite özellikleri, agronomik istekleri konusunda bilgiler edinerek, yeşil alan oluşturmada karar yetisi kazanmalarını, yeşil alanların bakımı ve sürdürülebilirliği ile bölgelere göre tercih ölçütlerini ortaya koyabilme becerilerini elde etmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU


1 1.Sürdürülebilir çevre ve tarımsal üretimde çim bitkilerinin önemini kavrayabilme
2 2. Çim bitkilerinin yetiştirilmesi ve yeşil(çim) alanlar oluşturulması sürecinde ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütebilme ve çözüm önerebilme
3 3. Çim bitkilerinin yapısal özellikleri hakkında bilgi edinme, edinilen bilgileri çim bitkileri ve çim alan projelerinde sentezleyebilme
4 4. Serin ve sıcak iklim çim bitkilerinin olumlu ve olumsuz özelliklerini kullanarak, çevreyi güzelleştirici, koruyucu, sürdürülebilirliği sağlayıcı yeşil alan projelerinde uygun denklikleri üretilme
5 5. Yeşil(çim) alan çalışmalarında, kamu kuruluşlarına özel sektöre ve hazır çim üreticilerine bitki ve tohum materyali temini + üretim süreçleri + ekonomik analiz konularında bilgi aktarabilme
6 6. İklimsel bölgeler temelinde yeşil alan oluşturma potansiyelleri ve yalın veya çoklu üretim modellemeleri konusunda sentezlemeler yapabilme


Yok


Yok


Sürdürülebilir çevre açısından yeşil(çim) alanların ve çim bitkilerinin tanımı, tarihçesi, önemi ve işlevleri. Dünya’da ve Türkiye’de yeşil alanlar ve çim bitkilerinde kalite ölçütleri, üretim teknikleri.Serin ve sıcak iklim çim bitkileri ile diğer familya çim bitkileri. Yeşil alanlarda bakım işlemleri, Akdeniz iklim bölgelerinde çim alan tesis etme ilkeleri, spor alanları, reklamasyon alanları, rekreasyon alanları yapımı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi
2 Sürdürülebilir çevre açısından yeşil(çim) alanlar ve çim bitkilerinin işlevleri
3 Dünya’da ve Türkiye’de yeşil alan ve çim bitkisi üretimi, sorunlar ve çözüm yolları
4 Yeşil(çim) alanlarda ve Çim bitkilerinde kalite ölçütleri
5 Çim bitkileri ve yeşil alan üretim teknikleri, ekim, dikim işlemleri
6 Serin iklim çim bitkileri
7 Sıcak iklim çim bitkileri
8 Ara Sınav
9 Diğer familyalardan çim bitkileri
10 Yeşil alanlarda bakım işlemleri, sulama, gübreleme, biçme, havalandırma, hastalık ve zararlı savaşımı
11 Yapay çim alanları Akdeniz iklim bölgelerinde çim alan çalışmaları
12 İklimsel bölgeler temelinde yeşil alan oluşturma ilkeleri
13 Yeşil alanların kullanım şekilleri, spor alanları, reklamasyon, rekreasyon alanları
14 Dönem projesi sunumları
15 Dönem projesi sunumları
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: Beard, J.B., 1973, TurfgrassScience and Culture, Prentice and Hall. Inc. USA Açıkgöz, E., 1993, Çim Alanlar Yapım ve Bakım Tekniği, Uludağ Uni.Zir.Fak. Yayınları, Bursa. Avcıoğlu, R., 1997, Çim Tekniği, Yeşil Alanların Ekimi, Dikimi ve Bakımı, E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Ababilimdalı, Bornva-İzmir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje Sunma 2 10 20
Bireysel Çalışma 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40
Toplam İş Yükü (saat) 148

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek