GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB418 TARLA BİTKİLERİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Tarla Bitkilerinde, tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri içermektedir.


Doç. Dr. Çiğdem SÖNMEZ


1 İyi tarım uygulamalarının öneminin anlaşılması
2 Tarla bitkilerinde iyi tarım uygulamaları
3 İyi tarım uygulamalarında dikkat edilmesi gereken konular
4 Uygulamaların potansiyel faydaları
5 İyi tarım uygulamalarının ülkemizdeki durumu

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tarla Bitkilerinde, tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İyi tarım uygulamalarının tanımı
2 İyi tarım uygulamalarında ana başlıkların belirlenmesi
3 İyi tarım uygulamasının alt bölümlerinin belirlenmesi
4 İyi tarım uygulamaları neden önemlidir
5 iyi tarım uygulamalarında ürün seçimi
6 Tarla bitkilerinin iyi tarım uyguılamalarında kültürel uygulamaları
7 İyi tarım uygulamalarında su kullanımı
8 Ara sınav
9 İyi tarım uygulamalarında pestisit kullanımı
10 Bitkisel ürünlerde mikrobiyal güvenlik
11 Bitkisel ürünlerde mikrobiyal güvenlik
12 Gıda üretiminde yapılması gerekenler
13 İyi tarım uygulamalarına dair yasal düzenlemeler
14 İyi tarım uygulamalarına dair yasal düzenlemeler
15 Kontrol ve denetim
16 Final sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 10 3 30
Soru-Yanıt 3 6 18
Makale Kritik Etme 7 5 35
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 8 16
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 4
ÖÇ 2 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4
ÖÇ 5 4 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek